ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Ticaret

Ticaret malların / ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. (İngilizcesi : Commerce, business)

 

Uluslararası Ticaret

Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretidir. (İngilizcesi : International Trade)

 

Dış Ticaret nedir?

Malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat (import) ve ihracat (export) olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Dış ticaret, ithalat ve ihracattan oluşur ve dış ülkelerle mal bazında yapılan ticaret rakamlarını içerir.

 

Dış Ticaret ne demek?

Bir ülkedeki kamu kuruluşlarının, özel kişi ve kuruluşların diğer ülkelerle yaptıkları mal ve hizmet alım ve satımları. Dış ticaret kavramının kapsamına sadece mal ve hizmet alım satımları girer. Dışarıya mal ve hizmet satımına "İhracat" (export), dışarıdan mal ve hizmet satınalımma da "İthalat" (Import) adı verilir. Yani ihracat ve ithalat aynı işlemin iki değişik ucu durumundadır. Uluslararası taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, turizm, işçi gelirleri, dış yatırım gelir ve giderleri dış ticaret kapsamına giren hizmetlere örnektir. (İngilizcesi : Foreign Trade)

 

İthalat nedir?

Herhangi bir malın yurt dışından gümrük sınırlarından geçerek yurtiçine sokulması olayıdır. Yani dış alım …

 

İthalat işlemi, gümrük ve kambiyo rejimine göre malın bedeli ve varsa gümrük vergileri ödenmekle tamamlanır. Bir malın ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl ilan edilen ithalat rejimine göre belirlenir. İthal edilebilecek mallar genelde iki kategoriye ayrılabilir: Serbestçe ithal edilebilecek mallar (libere); ithali izne bağlı (lisansa tabi) mallar. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir. İthali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir.

 

İthalat ne demek?

Dış ticaret ilişkileri çerçevesinde, bir ülkenin diğer ülkelerden satın aldığı mal ve hizmetlere ithalat adı verilir. İhracatın tersidir. İthalat ve ihracat aynı işlemin iki farklı ucunu temsil eder. Satıcı durumda olan ihracatçı, alıcı durumda olan ithalatçıdır. Dış alımlar içinde çoğunlukla en büyük payı mal akımları oluşturduğu için, genellikle ithalat yalnız bunları ifade için kullanılır. Ancak gerçekte ithalatın diğer bir yönünü de hizmet akımları oluşturur. (İngilizcesi : Imports)

 

İhracat nedir?

Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri dış ülkelere satması. Satış sonucu, mal ve hizmetlerin fiilen ülkenin gümrük sınırlarını terk etmesi gerekir.

 

İhracat, gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla yapılır. Kooperatifler ve birlikler de ihracatçı tüzel kişiler arasında yer alır. Türkiye’de ihracatçı olabilmek için meslek kuruluşları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aracılığı ile verilen ve ihracı yapılacak konu ile sınırlı olan "ihracatçı belge ve ruhsatnamesi"ne sahip olmak şarttır.

 

İhracat sırasında, mal fiyatları FOB (free on board) değerdir. Dış ticaret istatistiklerinde ihracat, vapur veya trende teslim fiyatı manasına gelen bu değerden gösterilir. Bir başka ifadeyle malın navlun ve sigorta bedelleri ihraç fiyatına dahil değildir. (İngilizcesi : Export, exportation)

Kaynak & Derleme : www.nedir.com

Temmuz 2013

 

Uluslararası Dış Ticaret Terimleri

Commerce, business, import, export

International Trade, Foreign Trade

 

Başlıca Teslim Şekilleri

WAREHOUSE

EX WORKS (EXW)

FREE ON BOARD (FOB)

FREE ON RAIL (FOR)

FREE ON TRUCK (FOT)

FOB AIRPORT (FOA)

COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR