Meclis, tatilden önceki son haftasında yoğun bir tempoyla çalışacak. TBMM Genel Kurulu, bu hafta önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacak. Yenilenebilir enerji, kat mülkiyetine geçişi kolaylaştıran tasarı ile bazı vakıf üniversitelerinin kurulmasını öngören düzenlemeler, bu hafta Genel Kurulda ele alınacak. Bütçe kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili yasa ve KHK lere alınmasını öngören yasa teklifi de bu hafta görüşülecek.

 

Tasarıyla, varlık barışı uygulama süresi 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılıyor. Bakanlar Kurulu süreyi 3 ay daha uzatabilecek. Ulaştırma Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1979 ve daha öncesi model minibüs, kamyonet ve traktörler de hurdaya çıkarılabilecek.

 

İnternet üzerinden tütün mamulleri veya alkollü içecekleri satanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyenlere, 48 aya kadar taksit ve faiz indirimi kolaylığı sağlanacak. Başbakanlığa ithal edilen motorlu taşıtlar, 10 yıl süreyle gümrük vergisinden muaf tutulacak.

 

Banka kartları ve kredi kartları kanunda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısının da yasalaşması bekleniyor. Tasarıyla, yıllık kart kullanım bedeli, kullanım limiti 3 bin 500 liraya kadar olan kartlar için 35 liraya kadar, 3 bin 500 lira ve üstü için de limitin yüzde 1 ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

 

BDDK ya, asgari ödeme tutarını yüzde 40 a kadar artırmaya ve yüzde 20 ye kadar azaltmaya yetki veren tasarı, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilmiş, icra takibi başlatılmış ya da banka tarafından takip olunan kredi kartı borçlarının yeni bir ödeme planına bağlanmasını öngörüyor. Bu tür kredi kartı borçluları; yeniden yapılanmaya ilişkin kanunun yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde başvuracak. Kart hamilinin taksitle ödemeyi tercih etmesi durumunda borç, 6 taksit için 1,04, 12 ay taksit için 1,08, 24 ay taksit için 1,18, 36 ay taksit için 1,26 katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak.

 

Genel Kurul, 23 Haziran Salı günü 15.00 - 24.00, 24 Haziran Çarşamba ve 25 Haziran Perşembe günleri 13.00 - 24.00 saatleri arasında çalışacak. Partiler arasında varılan uzlaşma gereği, öncelikle çıkarılması istenen düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Meclis tatile girecek.

 

KOMİSYONLAR

Meclisteki komisyonlar da gündemlerindeki konuları ele alacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 23 Haziran Salı günü, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber in Toplu Konut Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik Yapılmasını içeren yasa teklifini görüşecek. Teklif, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm bölgelerinin niteliği dikkate alınarak, bu alanlarda her ölçekte planlar konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki veriyor.

 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, 25 Haziran Perşembe günü, AK Parti Uşak Milletvekili Nuri Uslu nun bozuk veya verimsiz orman alanlarının rehabilitasyonu için hukuki alt yapı oluşturulması ve rehabilite edilen orman alanlarından elde dilen odun dışı orman ürünlerinin, köy tüzel kişiliklerine ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine tarife bedeli ile verilebilmesini öngören yasa teklifini ele alacak.

 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 24 Haziran Çarşamba günü AİHM in aile içi şiddet konusunda Türkiye aleyhine aldığı kararı değerlendirecek.

 

TBMM KİT Komisyonu, 24 Haziran Çarşamba günü yapacağı toplantıda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurulu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. nin, 25 Haziran Perşembe günü ise DHMİ Genel Müdürlüğünün 2007 yılı hesaplarını inceleyecek.

sabah.com.tr / siyaset / AA / 22 Haziran 2009 Pazartesi

-.-

www.normenerji.com.tr

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR