ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

"Eko-Kent Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması" konulu yarışma ...

 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Eko-Kent Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması" ile ilgili olarak bugün itibari ile "Başvuru" linkinden kayıtlarınızı yapmanız gerekmektedir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 18.03.2010

Yarışma kayıtlarının başlaması : 19.03.2010

Yarışmaya ilişkin soruların sorulmasının son tarihi : 19.04.2010

Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı : 30.04.2010

İnternet üzerinden Yarışmaya kayıt son tarihi : 30.04.2010

 

YARIŞMANIN KONUSU VE MAKSATI

Yeryüzünün ve Ülkemizin iklimsel döngüsü içinde yaşanabilir ve yaşatılabilir bir çevre oluşturulması için kentin doğaya egemen olmayacağı biçimde, kent ve doğa arasındaki karşılıklı ilişkinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi ve çevre konusunda insanların bilinçlendirilmesi önem kazanmıştır. Doğa ile kent ilişkisini belirleyen, kaynaklar-kullanım-koruma dengesini sağlayarak, kentlerimizin planlanması, tasarımı ve yapılanmasına yönelen disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin ekoloji ile barışık kentler planlayabilmelerini teşvik amacıyla, Ekoloji-Kent Tasarımı Konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik iki kategoride gerçekleştirilecek bir yarışma açılması düşünülmektedir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri değerlendirmelerini aşağıdaki kriterler çerçevesinde gerçekleştirecektir:

1.Sunulan fikir projesinin sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım kapsamında yaratıcılığı ve özgünlüğü,

2.Tasarımın uygulanabilirliği, yaygınlaştırılabilirliği (transfereability)

3.Toplumun gereksinimlerine cevap verebilmesi,

4.Kentsel yaşam kalitesini iyileştirici ya da arttırıcı özellikte olması,

5.Seçilen kentsel kesimin kent bütünlüğü ile ilişkisinin kurulmuş olması; kullanılan ölçekler arasındaki ilişkinin doğru kurgulanmış olması.

 

Bu konudaki anahtar kavramlar ekoloji, ekolojik tasarım, ekolojik planlama, ekolojik kentsel planlama ve kent tasarımıdır. Ekoloji kavramı fiziksel ve beşeri ekolojiyi kapsamaktadır.

 

ÖDÜLLER

Jüri üyelerinin belirleyeceği Lisans öğrecileri projelerine aşağıdaki ödüller verilecektir.

Birinci Ödül : 10.000.-YTL

İkinci Ödül : 7.000.-YTL

Üçüncü Ödül : 5.000.-YTL

Mansiyon (3 adet) (her birine) : 2.000.-YTL

 

Jüri üyelerinin belirleyeceği Lisans Üstü Öğrencileri projelerine aşağıdaki ödüller verilecektir.

Birinci Ödül : 10.000.-YTL

İkinci Ödül : 7.000.-YTL

Üçüncü Ödül : 5.000.-YTL

 

Yarışmaya katılan ekiplere Katılımcı Belgesi verilecektir.

Özel Ödüller:

Çeşitli kurum, kuruluş, meslek odası tarafından verilen ödüller; Jüri bu ödüllerin dışında, projelere teşvik amaçlı ödül verebilir. Bu ödüllerin sayısı ve ödül miktarı yarışmayı düzenleyen ve destekleyen kuruluşlarla birlikte belirlenecektir. Özel ödüller süreç içinde belirlenecektir.

www.cevreorman.gov.tr

19.03.2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR