Gördes te Zafer Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansınca başlatılan Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı tanıtım toplantısı, Gördes te yapıldı.

 

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Barış Subaşı, Gördes Belediye Kültür Sarayında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, program ile kurum, kuruluş ve işletmelerin kurumsal yapılarının, hizmet, üretim, yönetim süreçlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip kalite yönetim sistemlerine uygun hale getirilmesi, girişimcilik ve rekabet edebilirlik kapasitelerinin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

 

Zafer Kalkınma Ajansı olarak, kurum, kuruluş ve işletmelerin üretim teknik altyapısının ve kapasitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi katma değeri yüksek, ürünlerin payının artırılması ve ürün, hizmet çeşitliliğinin sağlanmasına katkı verdiklerine işaret eden Subaşı, Enerji verimliliğinin sağlanması, yerli enerji kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanımın artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz dedi.

 

Zafer Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarından Gökçe Özaydın ise programın genel amacının turizm, tarıma dayalı sanayi ve imalat sanayi alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, bölgenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesi ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi olduğunu bildirdi.

 

Toplantıya, Gördes Kaymakamı Davut Gül, Demirci Kaymakamı Yalçın Sezgin, Köprübaşı Kaymakamı Recep Höl, Gördes Garnizon Komutan Vekili, Jandarma Kıdemli BaşçavuŞ Bilal Kahraman, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel katıldı. MANİSA (Anadolu Ajansı)

23 Aralık 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR