ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü Ankara`da Buluştu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından, taslak aşamasında olup nihai şeklinin verilmesi çalışmaları süren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Mekanik ve/veya Elektro-Mekanik Aksama, Bunların Yurt İçinde İmalatına ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” konusunda, uzman ve yetkili kişilerin katılımları ile sektörün görüşlerini ve katkılarını yönetmeliğe yansıtabilmek amacıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Buluşması (TÜRES 2011/1) adı altında “Yerli Katkı Payı ve YEK Kanunu İkincil Mevzuatları” konulu değerlendirme toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda 400 den fazla kişinin katılımı ile 17 Mayıs 2011 Salı günü gerçekleştirildi.

 

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci’nin açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda “Yerli Katkı Payı ve YEK İkincil Mevzuatları” konusu iki oturum şeklinde ele alındı. Enerji İşleri Genel Müdürü Mustafa Çetin’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda kamu tarafından EPDK Daire Başkanı Ahmet Ocak ve EİE Genel Müdürü M. Kemal Büyükmıhçı yönetmelik taslağı hakkında bilgi verirken, özel sektör temsilcileri olarak Vestas Türkiye ve Ortadoğu Bölge Lideri Mehmet Ali Neyzi, ALKE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemaloğlu ve Nordex Türkiye Genel Müdürü Ayhan Gök sektör ile ilgili bilgi vererek, yönetmeliğe konulmasında fayda sağlayacak konuları dile getirdiler. TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven’in moderatörlüğünü yaptığı ikinci  oturumda ise katılımcıların soruları konuşmacılar tarafından yanıtlandı. Ayrıca Yerli Katkı Payı ile ilgili yönetmelik çalışmalarına katkı sağlayacak öneri, görüş ve talepler alındı.

 

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, açılış konuşmasında Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin düzenlediği etkinlikler hakkında bilgi verdi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin projeleri olan TÜRES (Türkiye rüzgar enerjisi sektör buluşması toplantıları), Genç TÜREB (Üniversite öğrencilerine yönelik ileride Türkiye rüzgâr sektörüne hizmet veren birer birey olmaları olabilmeleri için yapılan çalışmalar), TÜRSEM (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Sürekli Eğitim Merkeziyle rüzgâr santralleri planlaması, rüzgâr projelerinin finansmanı, rüzgar enerjisi mevzuatı, rüzgar santralleri inşası ve rüzgar santrallerinde işletme gibi konularda eğitimler vererek sektörde kalifiye eleman açığını kapatma yönünde yapılan çalışmalar), TÜRSAT (Türkiye Rüzgâr Santralleri Atlası), Türkiye Rüzgâr Enerjisi Stratejik Yol Haritası Raporu, TÜREB Dergisi,  her yıl yapılması planlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Konferansı ve EWEC 2014’ün Türkiye’de düzenlenmesi için yapılan çalışmalardan söz etti.

 

Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, “Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak Türkiye’nin enerji sektörü son derece dinamik bir yapıya kavuşmuş olup, çok hızlı talep artışının karşılanabilmesi için 2023 yılına kadar tüm yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması, sektörümüze kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu bizim 2023 yılı hedefimizdir” şeklinde konuştu.

 

Oturum Başkanı, Enerji İşleri Genel Müdürü Mustafa Çetin, yapılan toplantının ardından çıkacak olan sonuçların Enerji Bakanlığı çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını belirtti. Önemli ayrıntılardan bir tanesinin, kanunun ekinde sayılan ve 2.cetvel diye hazırlanan cetvelde yer alan 28 kalemin yurt içerisinde üretilmesi gerektiği, yerli katkının sadece sanayimiz için getirilen bir teşvik olduğunu belirtti.

 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Kemal Büyükmıhçı, “Elimizde şu anda revize edilmiş bir Yenilenebilir Enerji Kanunu var ama bunun uygulanabilir hale gelmesi için ebetteki ikincil mevzuatının da aynı anlayış ve aynı pratikle hayata geçmesi lazım. Yenilenebilir enerji kaynaklarının iki temel nedeni var; bunlardan birincisi ebetteki temiz çevre yani zararlı emisyonların azaltılması ama bunun kadar aynı önemde olan yakıt, özellikle yakıttaki ithal bağımlılıkların da azaltılması. Yakıt ithal bağımlılığımızı sayılı olarak azaltalım derken tesisleri ithal ediyoruz. Bu tesislerin mümkün olduğu kadar yurt içinde imalatını gerçekleştirmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman ancak hem yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanmış olacağız hem de yenilenebilir enerji endüstrisini geliştirmiş olacağız.” diyerek gelecek değerli katkı ve görüşlerin özellikle yerli katkı yönetmeliği bakımından önemli bulduğunu söyledi.

 

VESTAS Türkiye ve Orta Doğu Direktörü Mehmet Ali Neyzi Türkiye’nin rüzgar türbinlerinin bir üretim merkezi olmasını arzu ettiklerini bunu yapabilecek sanayimizin de, kapasitemizin de yeterli olduğunu belirtti. “Hedefimiz mutlaka 20 bin MW`ı bulmak olmalı. Bu hedefe doğru ilerledikçe de elbette ki yerlileşme alanlarımız artacaktır. Bir an önce bu yönetmeliğin çıkması ve bu nasıl uygulanacağının belirlenmesi lazım” şeklinde konuştu. Sadece bankaların veya araştırmacıların bakacağı bir tarife değil gerçekten kullanılan bir tarife olmasını istediklerini belirtti.

 

ALKE Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemaloğlu Yerli üretici olarak beklentilerinin; her yıl %8 artan enerji ihtiyacının karşılanması için 40 milyar dolara yakın doğalgaz ve petrol dış alımı yapılan ülkemizde çevreye en duyarlı çözümünün daha fazla rüzgardan yararlanmak olduğunu düşündüklerini belirtti. “Yabancı sermaye bu konuda bizden çok daha tecrübeli ve getirecekleri know how’lara yönelik teşviklerin getirilmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu ve böylece Türkiye’nin bölgesel konum itibariyle dünyada en önemli avantajlı konuma gelebileceğini aktardı.

 

NORDEX Türkiye Genel Müdürü Ayhan Gök, Balkanlarda, Orta Doğu’da hatta Türki Cumhuriyetler’de rüzgar konusunda çok büyük bir ilerleme kaydedilmemiş olmasına rağmen ciddi bir potansiyel olduğunu, aynı zamanda Türkiye’de yapılacak olan üretimin bu ülkelere de ihraç edileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtti. “Kanadı %100 Türkiye’de imal etme imkânımız var” şeklinde konuştu.

 

EPDK Elektrik Daire Başkanı Ahmet Ocak bu mevzuatı doğru takip etmenin ve gereklerini yerine getirmenin öneminden bahsetti.

 

Toplantının, katılımcıların gerek konuşmacılara soru sorarak gerekse Yerli Katkı Payı ve YEK Kanunu İkincil Mevzuatları hakkındaki görüşlerini bildirerek başarıyla gerçekleştirildiği ve TÜREB tarafından toplantı sonuçlarının derlenerek kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyuna sunulacağı belirtildi.

www.yesilekonomi.com

31.05.2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR