Yerli Üretim

Türkiye solar termal (güneşle su ısıtma) konusunda dünya liderlerinden biridir, aynı başarıyı güneş elektriği sektöründe de gösterebilir. Güneş paneli üretimi ve yan sanayi alanları (kablo, konnektör, ayak, cam, inverter vs.) konusunda gerekli desteklerle yapılacak üretim, hem ülkemizde değerlendirilecek hem de güneşi bol bölge ülkelerine ihraç edilecektir.

 

İstihdam

İşsizlik oranları Türkiye için her zaman en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Güneş enerjisi sektörü, en fazla istihdam yaratan enerji türüdür. Kurulan her 1MW güneş elektriği sistemi, yaklaşık 30-50 arası kişiye iş imkanı oluşturmaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması, ülke ekonomisi için son derece faydalı olacaktır.

 

Enerji İthalatını Azaltma

Türkiye enerji ithalatına her yıl milyarlarca dolar ödemektedir. Güneş enerjisi orta ve uzun vadede bu bedeli önemli ölçüde azaltacak potansiyele sahiptir. Dış borçlanmamızda en önemli kalemi oluşturan fosil yakıt ithalatının (doğalgaz, petrol) bu sayede azaltılması, ülke ekonomik büyüme değerlerine de olumlu yansıyacaktır.

 

Güç Dengeleme

Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretimi, yazın öğle saatlerinde yapılır. Bu dönem genelde elektriğin diger konvansiyonel kaynaklardan en pahalı üretildiği zaman dilimidir. Bilhassa soğutma amaçlı sistemlerin yoğun bir şekilde elektrik tüketimine başladığı zamanlarda, güneş enerjisi en güvenilir ve en ekonomik elektrik üretim şekli olabilmektedir.

 

Dağınık Güç

Güneş enerjisinin en büyük avantajlarından biri de çok ufak kurulumlardan (1-2kW) çok büyük kurulumlara kadar (40-50MW) ölçeklenebilir bir enerji türü olmasıdır. Bu sayede binlerce bağımsız üretici, binlerce farklı noktada enerji üreterek güvenilir enerji tedarikini temin ederler. Bu noktalardan birinde yaşanacak bir sorun sistem üzerinde olumsuz etki yaratmaz.

 

Enerji Bağımsızlığı

Doğal kaynakların paylaşımı, içinde yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunu olarak gözükmektedir. Başta güneş enerjisi olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarında çok büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye, gerekli hükümet desteklerini de arkasına alıp, bu zenginliğini kullanarak enerji bağımsız bir ülke haline gelebilir.

 

TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

• Yıllık ışınım: 1311 kWh/m² (3,6 kWh/m²-gün)

• Resmi olmayan güncel bilgiye göre: 1527 kWh/m²yıl

• Yıllık güneşlenme süresi: 2738 saat (7,5 saat/gün)

(Kaynak : GENSED - Temmuz 2011)