ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Teknolojinin olmazsa olmazı UPS’ler

Türkiye’nin hızlı gelişimi ve buna bağlı olarak teknolojinin yakından takip edilişi ‘Kesintisiz Güç Kaynakları’nın kullanımını olmazsa olmaz hale getirmiştir. Her geçen gün artan talebe karşılık aynı hızda gelişemeyen enerji altyapısı, düzenli ve kesintisiz enerji sağlamak ve kritik yük olarak adlandırılan bu teknolojik sistemleri beslemek için kullanılmaktadır.

 

Hızla gelişen teknoloji doğrultusunda piyasanın talep ettiği minimum güç gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Sadece işyerleri ve üretime yönelik işletmeleri değil, ev kullanıcılarını da potansiyel kullanıcı haline getirmektedir. Türkiye’deki UPS sektörü her geçen gün büyüyerek (yaklaşık yıllık artış oranı %10-20 arasındadır) bölgesinde ciddi bir potansiyel, dünya için ise gözardı edilemeyecek, dikkat çekecek bir hal almıştır.

 

Türkiye, sadece yurtiçi kullanımı için değil aynı zamanda ihracat olarak da UPS sektöründe ciddi bir büyüme içindedir. Türkiye’nin UPS ve yan ürünleri konusunda ihracat rakamları, yurtiçi kullanımından daha büyük bir oranla artmaktadır.

 

Tüm dünyada olduğu gibi artan güç talepleri, Türkiye’de de 3 faz giriş 3 faz çıkışlı büyük güçlerin talebini arttırmakta, dolayısı ile bu konuda Ar-Ge, üretim ve ihracat çalışmalarına hız kazandırmaktadır. Türkiye bu konuda yakın gelecekte ve Ortadoğu ile Avrupa arasında büyük bir güç haline gelecek, ihracat gücü ile hemen hemen tüm Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyaya UPS ihracatı yapan lider ülkeler arasında olacaktır.

 

UPS SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER

Dünyada UPS sektöründeki yenilikler açısından farklı açılımlar mevcuttur. En çok ön plana çıkanların bazıları:

 

* Modüler UPS Konsepti: Servis ve Bakım kolaylığı sağlamak ileriye dönük güç artışı ve paralel yedekli çalışma imkanı sunmak.

 

* ‘Building Block’ UPS Konsepti: Endüstriyel olan bu UPS, ile müşteri tarafından seçilen bloklarla inşa ediliyor.

 

* IGBT Redresörlü 3 fazlı UPS’ler: Düşük akım harmonikli yapıları ile kompanzasyon giderlerini azaltmak, böylece daha yeşil enerji kullanmak.

 

* ALTERNATİF Enerji Kaynaklarının Kullanımına dönük İnverter+Charger (Evirici +Şarj Cihazı) Ürünler: Özellikle güneş ve rüzgar kullanımı ile elektrik üretme akülerde depolama ve sürekli kullanım. Kişisel kullanıcıların daha fazla kullandığı, Avrupa’daki gibi devlet desteği ile hızla ticari ve kamu alanlarında da kullanılır olacağı düşünülmektedir.

 

* Yazılım ile İzleme Kontrol: UPS’lerin kablo ile veya ağ yapısını kullanarak uzaktan izlenmeleri ve kontrolleri artık tek kullanıcılı sistemlerden başlayarak binlerce kullanıcının devrede olduğu uygulamalara kadar yaygınlaşmıştır. Bu konuda yatırımlar, aynı yazılım ile farklı tür ve adetlerde sistemlerin izlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Böylece kullanıcı yada kullanıcılar aynı ya da farklı sistemlere eş zamanlı ulaşıp, kontrol edip izleyip, raporlar alıp, gerekirse test edip, kapatıp açabilmektedir. Özellikle kurumsal bünyeler bu şekilde çok büyük bir esneklik sağlıyor ve olası veri / işgücü / zaman dolayısı ile para kayıplarını minimuma indirgeyebilmektedir.

 

Kurumlar düzeyinde teknolojinin getirdiklerinin farkındalık düzeyi çok iyi değildir. Bazen sırf teknolojinin kullanılması için kurum gereksiz yatırımlar yapıp verimliliğini çok düşürebilmektedir. Modanın takibi gibi adlandırılacak bu tür aktiviteler yarardan çok zarar vermektedir. Kurumların bünyelerindeki karar mercii personelin bu konuda objektif bilgi veren, sadece kendi ürün reklamını, pazarlamasını yapmayan firmalardan doğru bilgileri edinmesi, araştırması gerekmektedir, Günümüzde her şeyin gelip kilitlendiği para mefhumu bazen yanlış kararlar ile o kuruma çok pahalıya mal olabilmektedir.

 

BİLGİ ETİK ÇERÇEVEDE AKTARILMALI

Teknik konularda hiç kimse müşteri yada çözüm üreten firma personelinin %100 doğru bilgilerle, eksiksiz olarak donatılmış olmasını bekleyemez. Ama önemli olan yeterli bilginin, karşısındakinin eksiklerini ya da zayıf noktalarını suistimal etmeden, mutlak etik bir çerçevede hareket ederek bilgiyi aktarmaktır.

 

Kullanıcı bu bilgiler ile donatıldıktan sonra karar hem doğru hem de en yararlı ürün / çözüm için verilebilmektedir. Böylece hem kurum, hem firma kazanmakta ve yalan / yanlış çözümlerden kaynaklanan kısa / orta vadeli çatışmalar, çözümsüz olaylar, gerginlikler, mahkemeleşmeye kadar varan olaylar ortadan kalkacak ve doğruya ulaşılabilecektir.

 

ARTronic A.Ş. olarak, sektördeki 15 yılı aşkın deneyimimiz ve tüm bilgi birikimimiz ile bu konuda 365 gün 24 saat doğru bilgiyi aktarmak, en iyi çözümleri oluşturmak üzere satış öncesi olduğu gibi, satış sonrası hizmetlerimiz ile de tüm kurum / kuruluşların ve son kullanıcıların hizmetindeyiz.

www.haberortak.com

Temuz 2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR