KIRSAL ENERJİ SİSTEMLERİ için GÜNEŞ ve RÜZGAR …

Kırsal Enerji Sistemleri bünyesinde kullanılabilecek ALTERNATİF enerji kaynakları arasında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi uygulanabilir, işlevsel ve ekonomik çözümler sunabilmektedir. Kırsal üretim işlemlerinde yararlanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojisinin seçimi büyük oranda gerekli enerjinin çeşidi, yenilenebilir enerji kaynağı ve potansiyeli ile fiziki / teknik altyapı imkanları, kırsal yapı ve işlemlerin tasarımına bağlıdır.

 

Güneş Enerjisi

Dünyanın kömür, yağ ve doğalgaz rezervlerinde depolanan toplam enerji, 20 günlük güneş ışığı enerjisine eşittir. Güneş tarım alanlarında ışık, ısı, sıcak su ve elektrik üretme amacıyla kullanılmaktadır. Güneş enerjisi; elektrikli çitler, aydınlatma, su pompalarının çalıştırılması, ahırların aydınlatılması, damla sulama ve bunların otomasyon cihazlarının çalıştırılması için uygun bir ALTERNATİF enerji kaynağı olabilmektedir. Türkiye yılda ortalama 2609 saat güneşleme süresi ile yaklaşık yılın %30’unu güneşli geçiren bir ülke durumundadır.

 

Güneş enerjisi, güneşten gelen ve hiçbir işletme masrafı olmayan bedava bir enerji kaynağı olduğu gibi aynı zamanda çevre dostudur. Zaten güneş ışınlarına gün boyu maruz kalan dünyamızda, fosil yakıtlar sayesinde elde edilen enerjilere nazaran hiçbir şekilde çevre kirliliği ve atık ortaya çıkmamaktadır.

 

Tarım ve Hayvancılıkta Güneş Enerjisi ile Sulama Sistemleri

Su pompalama sistemleri güneş enerjisinin en verimli kullanıldığı alanlardan biri olup kuyu ve diğer su kaynaklarının kent merkezlerinden uzakta kırsal bölgelerde olduğu düşünüldüğünde, elektrik nakil vasıtalarının (iletim, enerji hattı, trafo,  dağıtım, bakım vb) yüksek maliyetleri nedeniyle bu alanda talep günden güne artmaktadır. Daha çok tarımsal uygulamaları olup Amerika, Avustralya ve Afrika’da yoğun bir kullanım alanı vardır. Aynı şekilde nehirlerden Güneş Enerjisi ile Su Pompalama Sistemleri de kullanıcı dostudur.

 

Kırsal alanlar vb. elektriğin bulunmadığı her yerde güneş enerjisi derin kuyu pompa sistemleri güvenilir su tedariki sağlayabilir. Bu sistemler pratik olarak bakım ve işletim maliyeti gerektirmeksizin çalışabilirler.

 

Bu sistemlerde normal dalgıç pompalar kullanılmakta olup DC akım ile çalışırlar. Güneş enerjisinden elektrik daha ziyade invertörler ile sağlandığı için öncelikle invertör gereksinimi ortadan kalacak ve çevrim güç kayıpları yaşanmayacak ekonomik tasarruf imkanı olacaktır.

 

Solar su pompalama sistemlerinin en önemli avantajı kullanımın basit ve uzun ömürlü olmasıdır. Bu sistemde hareketli tek parça olan pompa, güneş panellerine göre toplam maliyetin daha küçük bir kısmını oluşturur. Bu sistem çok tozlu bölgelerde kurulmadığı takdirde kabloların ve bağlantıların ara sıra kontrol edilmesi yeterlidir. Bu sistemler ‘Solar Tracker’ yani güneş takip sistemleri ile takviye edilirse verimleri belirli şartlar sağlandığı takdirde %15-30 oranında artacaktır.

 

Derin kuyu sistemlerini kullanma alanlarından başlıcaları …

•İçme suyu temin ve dağıtımında, kolay ve pratik

•Besi hayvanı sulamasında, hayvancılıkta

•Su deposu doldurma

•Damla sulamada, tarımda

•Sera sulamasında, seracılıkta

•Bireysel, ev, konut, yazlık, çiftlik uygulamaları

•Kamp, karavan, kamping, yayla evleri

•Sanayi, inşaat, şantiye vb. uygulamalar

•Askeri, mobil vb. uygulamalar

•Çevre yolu otomatik sulama, peyzaj

•Dere, nehir, ırmak, akarsu, göl …

 

Güneş Enerjisiyle Sulama ve İçme Suyu Temini

Tarımsal sulama sistemleri, içme suyu temini sistemleri vb. sistemler için güneş enerjisi ile ekonomik çözümler oluşturabilirsiniz. Örneğin yerin 150-200 metre derininden su çekebilir ve bir tanka doldurup buradan tarımsal sulama yapabilirsiniz. Ya da yine derinden su çekip bir su deposuna suyu basıp oradan da içme suyu şebekesine suyu verebilirsiniz. Tüm bu işlemler için ihtiyacınız olan başlıca ekipmanlar ise güneş pili, batarya, şarj kontrol cihazı ve solar pompadır. Güneş pili gücünü akü kapasitesini ve şarj kontrol cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre belirlemek gerekecektir. DC Solar Pompaların hem dalgıç hem de yüzey pompa çeşitleri vardır.

 

Güneş enerjisi teknolojileri güneş ışınlarını direk olarak toplayıp bu ışınlarda ısı veya elektrik üretimini sağlamaktadırlar. Bu enerjinin kaynağı Güneş yüzeyindeki hidrojenin helyuma dönüşmesiyle gerçekleşen füzyon reaksiyonlarıdır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir.  Güneşten Dünya’ya ulaşan enerjinin en büyük özelliği sınırsız olmasıdır.

 

Güneş enerjisi ışık, ısı ve elektrik şeklinde değerlendirilmektedir. Fotovoltaik (PV) sistemler güneş enerjisini direk olarak elektriğe dönüştürmektedir ve bina çatılarına, cihazlara, arabalara dahi yerleştirilebilir. Yek-odaklı güneş enerjisi santralleri ayna ve lens düzenekleri ile güneş ışınımlarını nispeten küçük bir alana yansıtma esasına dayanır. Bu küçük alanda odaklandırılan enerji su ısıtması veya buhar tribünü vasıtasıyla elektrik veya ısı üretimi için kullanılabilir. Ülkemizde çokça kullanılan solar termal kolektörler ise su ısıtmak için kullanılmaktadır.

 

Güneş enerjisi Türkiye gibi çok güneş alan ülkelerde önemli bir enerji ALTERNATİFİDİR. Bu teknoloji özellikle kırsal alanda şebeke dışı elektrik üretimi için çok kullanışlıdır. Bu teknolojinin en büyük dezavantajı gece üretim yapılamamasıdır.

 

Tasarım / Proje / Sistem

İhtiyaç olan AC ve DC güçler belirlenir. Bu güçler iklim şartlarına göre optimize edilir. Şebekeden bağımsız uygulamalar için kullanılacak akülerin tipi ve kapasitesi (Ah) seçilir (sıcaklık, deşarj süresi, akü işletme ömrü vb..) Bölgenin aldığı ortalama güneşli gün sayısına (güneş enerjisine) göre güneş paneli güçleri belirlenir. Diğer sistem bileşenleri oluşturulur.

 

Rüzgar Enerjisi

Kırsalda rüzgar enerjisinin kullanımının yel değirmenleri ile başladığı bilinmektedir. Günümüzde türbinler vasıtasıyla elektrik üretimi, özellikle büyük tarımsal işletmeler tarafından giderek tercih edilmektedir. Rüzgar türbinlerinin en önemli avantajı, küçük izdüşümüne sahip olmaları nedeniyle çok fazla yer işgal etmemeleri, dolayısıyla da tarım alanlarının içinde kurulabilmeleridir. Rüzgar enerjisi, tarımsal sulama amacıyla pompaların çalıştırılmasında da kullanılabilmektedir.

 

Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yeryüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için rüzgâr tribünleri, mekanik enerji yaratmak için yel değirmenleri veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek yelkenler kullanılır.

 

Rüzgâr enerjisi günümüzde Dünya’nın elektrik ihtiyacının %2’sini karşılamaktadır. Rüzgâr tribünü teknolojilerinin diğer elektrik üretimi teknikleriyle kıyasla çevreye zararlı etkisi çok azdır. Karada kurulan rüzgâr santrallerinde tarım ve hayvancılık devam ettirilebilmektedir. Bunun dışında rüzgâr santralleri fosil kaynaklı santralleri gibi soğutma suyuna ihtiyaç duymamaktadır.

 

Rüzgar tribünü, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. Bir rüzgar tribünü genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır.

 

Jeneratörlerden elde edilen elektrik enerjisi bataryalar aracılığıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır. Rüzgar tribünleri şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız olarak kullanılabilir. Şebeke bağlantılı rüzgar tribünleri genelde yüksek güçteki kullanımlar içindir. Şebekeden bağımsız / bağlantısız tribünler de daha çok ufak ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Temiz, çevreyi kirletmeyen, yakıt parası olamayan bir enerji kaynağıdır.

 

Rüzgar enerjisinde ham madde ulaştırma masrafı yoktur. Doğadaki rüzgar direkt olarak kullanılır. Rüzgar türbinleri karmaşık makineler değildir. Gayet basit bir şekilde operatöre ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilmektedirler. Tamamen otomatik olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde sadece periyodik bakımlarının yapılması ile çok uzun yıllar çalışabilirler.

 

Rüzgar türbinleri, patlama yapmazlar, radyasyon yaymazlar. Atmosfere veya yakındaki nehir ve denizlere ısıl emisyonları yoktur. Ayrıca her hangi bir radyoaktif ışınım tahribatı yapmazlar. Dolayısıyla tehlikeli değildirler.

 

Genellikle Rüzgar Enerjisi santralleri, rüzgarın çokluğu sebebiyle çıplak ve yüksek tepe ve tepeciklere kurulmaktadır. Bu tepeler ancak küçük ekonomik faaliyetler, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler için kullanılabilen yerlerdir.

 

Fosil kaynaklarının kullanımını azaltır ve bugünkü enerji üretim kaynaklarına destek olur. Günümüzde rüzgar çiftlikleri, termik, hidrolik vb. santrallerle, ekonomik açıdan rekabet edecek düzeye gelmiştir.

 

Tasarım / Proje / Sistem

İhtiyaç olan AC ve DC güçler belirlenir. Bu güçler iklim şartlarına göre optimize edilir. Şebekeden bağımsız uygulamalar için kullanılacak akülerin tipi ve kapasitesi (Ah) seçilir (sıcaklık, deşarj süresi, akü işletme ömrü vb..) Bölgenin aldığı ortalama rüzgarlı gün sayısına (rüzgar enerjisine) göre rüzgar türbini güçleri belirlenir. Diğer sistem bileşenleri oluşturulur.

 

Hibrit Enerji

Birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan enerji sistemlerine hibrit enerji sistemleri denir. Güneş ve rüzgar, güneş ve dizel jeneratör, rüzgar ve dizel jeneratör veya güneş, rüzgar ve dizel jeneratör sistemleri gibi birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemlere hibrit enerji sistemleri denir.

 

Güneş, Rüzgar ve Hibrit enerji sistemleri ile kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Elektriksiz yerlerde veya enerji kesintilerinde kendi ürettiğiniz elektriği kullanabilirsiniz. Çevre dostu yeşil enerji kullanarak CO2 emisyonunun azalmasına ve doğaya katkıda bulunmanız mümkündür.

 

Enerji santrallerinde, sokak, park ve bahçe aydınlatma sistemlerinde, su pompa sistemlerinde, trafik sinyalizasyon sistemlerinde, evlerde, çiftliklerde, dağ evlerinde, belediyelerde, radyo tv telsiz haberleşme istasyonlarında, kamera güvenlik izleme sistemlerinde, kısacası enerji ihtiyacının olduğu her yerde, hatta taşınabilir mobil olarak rüzgar ve güneşten elektrik üretmeniz ve tasarruf etmeniz mümkün.

 

Rüzgar / Güneş Enerjili Sulama Sistemleri (Tarımsal Sulama) `da

ilk başvuru için gereken asgari / temel bilgiler:

Adı & Soyadı

 

Açık Adresi

 

Firma İsmi

 

Sabit Telefon

 

Faks No

 

GSM No

 

Çalışacak (mevcut) su motorunun gücü

 

Mevcut su motorunun çalışma gerilimi

 

Günlük çalışma süresi

 

Çalışma sezonu / mevsim (yaz-kış-hepsi)

 

Sistemin kurulacağı bölge / şehir

 

220 Volt Şebeke Elektriği mevcut mu?

 

Kapalı hava (otonomi)

 

Bütçe öngörüsü, bütçeniz

 

*Zorunlu Bilgiler

 

İletişim:

www.solar-academy.com / www.solar-bazaar.com / www.solar-santral.com

info@normenerji.com.tr / sales@normenerji.com.tr / solar@normenerji.com.tr

 

güneş enerjisi / solar energy
güneş enerjisi / solar energy
güneş enerjisi / solar energy
güneş enerjisi / solar energy
güneş enerjisi / solar energy
güneş enerjisi / solar energy
rüzgar enerjisi / wind energy
rüzgar enerjisi / wind energy
 
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR