ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Otomotiv’de Yeşil Araç Girişimi 

AB Komisyonu güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir Avrupa otomotiv sanayi için Otomotiv Sektörü 2020 Stratejisi’ni (CARS 2020) açıkladı.

 

Avrupa genelinde 12 milyon istihdam yaratan otomotiv sektörünün küresel olarak dünya standartlarında, en enerji verimli ve güvenli otomobilleri üretmeye devam etmesi için ortaya konan bu strateji, AB Yeşil Araç Girişimi kapsamında araştırma ve yenilikçiliği ön plana çıkararak sektörde büyük bir yenilikçi atılım gerçekleştirilmesini hedefliyor. Sektörün finansman ihtiyaçlarının özellikle de KOBİ’ler için karşılanması için Avrupa Yatırım Bankası’yla işbirliği yapılmasını öngören strateji kapsamında, elektrikli otomobil üretiminin geniş kapsamlı hale getirilebilmesi için gerekli yasal çerçevenin hazır hale getirilmesi de planlanıyor. Otomotiv sanayide yenilikçiliğin karbondioksit, kirletici maddeler ve gürültü salımının azaltılması, yol güvenliğinin iyileştirilmesi ve teknolojik olarak ileri akıllı ulaşım sistemlerinin oluşturulması ile desteklenmesi öngörülüyor. AB Komisyonu aynı zamanda otomotiv sektöründe acil sorunların da çözümü için bir takım öneriler sunuyor. AB Komisyonu Kasım ayı içerisinde Avrupa genelinde otomotiv sektöründeki talep düşüşü ve fabrika kapatmaları ele almak üzere otomobil üreticileri, sendika temsilcileri ve Sanayi Bakanları’nı bir araya getirerek, krizden eşgüdüm içerisinde çıkış için çözüm önerilerini masaya yatıracak. Ele alınacak konular arasında kapasite fazlası, sosyal ve teknolojik yatırımlar, devlet yardımları ve talep tarafı tedbirleri yer alıyor.

 

Otomotiv Sektörü 2020 Stratejisi ile sunulan Eylem Planı’nda yer alan öncelikler şunlar:

•Temiz araçlar için ileri teknolojilere ve yenilikçiliğe yatırımın desteklenmesi,

•Piyasa koşullarının iyileştirilmesi,

•Sanayinin küresel piyasalara erişimde desteklenmesi,

•Yapısal değişiklikler ile birlikte ihtiyaç duyulan vasıflar ve eğitime yatırımın teşvik edilmesi.

www.geleceginenerjisi.com

13.11.2012

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR