ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Avusturya, Almanya ve İsviçre enerji verimliliğinde ilk sıralarda

Avrupa Bina Performans Enstitüsü Kıdemli Enerji Uzmanı Dan Staniaszek, Avrupa`da enerji tasarruflu ev sayısının en yüksek olduğu ülkeleri; Avusturya, Almanya ve İsviçre olarak sıralıyor.

 

Bir süre önce Türkiye’de İMSAD ve TÜSİAD tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan Staniaszek’in verdiği bilgiler şöyle:

 

- www.buildingsdata.eu sitesi verilerine göre; ev sayısının en yüksek olduğu ülkeler Almanya, Fransa ve İtalya. Enerji verimliliği ile ilgili bilgiler ise; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Slovenya ve Slovakya`nın 80`li ve 90`lı yıllar itibariyle ısınma için daha az enerji harcadığını gösteriyor. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Litvanya`nın aydınlatma için harcadığı elektrik aynı kalırken; İtalya, Polonya, Finlandiya ve Yunanistan`da düşüş yaşandığı görülüyor.

- `Binalarda Enerji Verimliliği-Rehber Kitap`a göre; binaların toplam enerji kullanımının %40`ından ve sera gazı emisyonunun üçte birinden sorumlu tutulduğu Avrupa Birliği`nde 2020 yılı itibariyle ulaşılması gereken belirli hedefler bulunuyor.

 

Bu hedefler üç amaca yönelik:

- 1990 yılındaki seviyelere göre AB sera gazı emisyonlarında %20 azalma

- Yenilenebilir kaynaklardan üretilen AB enerji tüketim payını %20`ye çıkarma

- AB enerji verimliliğinde yüzde 20 artış.

 

2020`de %20 enerji verimliliğine ulaşmak için Avrupa Komisyonu, ulaşımın yanı sıra binaları da önemli derecede bir enerji verimliliği potansiyeli olarak görüyor.

 

Binalara yönelik olarak öngörülenler şöyle: 

- Renovasyon hızını artırmak.

- Enerji verimli projeleri hedefleyen mali programlar geliştirmek.

 

Güneş enerjisi, biyoyakıt, jeotermal ve atıklar gibi yenilenebilir enerji kaynakları sırasıyla Orta ve Doğu, Güney ve Kuzey ve Batı bölgelerde %21, %12 ve %9 toplam nihai tüketim payına sahip.

 

Yenilenebilir enerji kullanımı ise her yıl artıyor. Kullanımın en yüksek olduğu ülke 2010 verilerine göre yüzde 70 oranıyla Norveç. Norveç`i İsveç, Litvanya, Finlandiya ve Avusturya takip ediyor.

www.geleceginenerjisi.com

17.01.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR