ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2013 Çağrı İlanı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET projesi ile güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamakta.

 

Çağrıya Katılan Ülkeler

Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

 

Çağrı Konuları

Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecek.

 

Fotovoltaik

• İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler

• Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller

• Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu

• İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller

• Cam ve kapsülasyon malzemeleri

 

Konsantre Güneş Enerjisi

• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi

• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler

• Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi

 

SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

Proje ön başvurularının son teslim tarihi 15 Mayıs 2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR