Ege ve Marmara`nın rüzgarı elektrik oluyor

Türkiye`nin elde ettiği rüzgar enerjisinin büyük bölümü Ege ve Marmara bölgelerinden sağlanıyor. İşletmedeki 61 rüzgar enerjisi santralinin 4`te 3`ü bu iki bölgede yer alıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Raporu`na göre, Türkiye`de rüzgar enerjisi yatırımları son yıllarda önemli ölçüde arttı ve bu yatırımların sürdürülebilirliği sağlandı.

 

Rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücüne 2007`de 95,30 megavat eklenirken, bu rakam 2008`de 217,40, 2009`da 427,90, 2010`da 537,55, 2011`de 476,70, 2012`de 506,30 megavatlık büyüklüklere ulaştı.

 

Kurulu güce yapılan bu eklemelerle Türkiye`deki rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 2007`de 146,3, 2008`de 363,7, 2009`da 791,6, 2010`da 1.329,15, 2011`de 1.805,85, 2012`de 2 bin 312,15 megavata çıktı.

 

Türkiye`de halen işletmede 61 rüzgar enerji santrali bulunuyor.

 

Denizlerin rüzgarı boşa esmiyor

Rüzgar santrallerinin dağılımına bakıldığında tamamına yakınının kıyı bölgelerde yer aldığı görülüyor. Santrallerin yüzde 93,43`ü Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunuyor. Santrallerin 4`te 3`ü Marmara ve Ege bölgelerinde toplanıyor.

 

İşletmede olan rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç bakımından dağılımında Marmara Bölgesi yüzde 39,95`lik oranla ilk sırada geliyor. Marmara`yı sırasıyla yüzde 36,85`le Ege, yüzde 16,63`le Akdeniz, yüzde 3,46`yla Karadeniz, yüzde 3,11`le İç Anadolu bölgeleri izliyor.

 

Marmara Bölgesi`ndeki rüzgar enerji santralleri 923,65, Ege Bölgesi`ndekiler 852, Akdeniz Bölgesi`ndekiler 384,50, Karadeniz Bölgesi`ndekiler 80, İç Anadolu Bölgesi`ndekiler 72 megavatlık kurulu güce sahip bulunuyor.

 

İzmir sayıda, Balıkesir güçte lider

İl bazında yapılan değerlendirmeye göre, en fazla rüzgar enerji santrali İzmir`de yer alıyor. İzmir, 14 rüzgar enerji santrali ile bu alanda ilk sırada geliyor. İzmir`i Balıkesir takip ediyor. Balıkesir`deki rüzgar enerji santrali sayısı 11`i buluyor. Sıralamanın üçüncü sırasında ise Çanakkale yer alıyor. Çanakkale, 7 rüzgar enerji santrali ile elektrik üretimine katkıda bulunuyor.

 

Kurulu gücün en fazla olduğu il ise Balıkesir. Balıkesir`deki rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü 616,10 megavatlık büyüklüğe ulaşıyor. Balıkesir`i 390,90 megavatlık büyüklükle İzmir izliyor. Daha sonra 346 megavatlık büyüklükle Manisa, 177,50 megavatlık büyüklükle Hatay, 135 megavatlık büyüklükle Osmaniye sıralanıyor.

www.hurriyet.com.tr / ekonomi

28.03.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR