EUROGIA+ 4. Çağrısı Açıldı !

EUROGIA+, yenilenebilir enerji, karbondioksit salınımı azaltılması ve Hidrojen enerjisine geçiş ana temalı  yenilikçi hedefleri gerçekleştirmek için yılda 3 kez proje çağrısına çıkmaktadır. Genelde Eylül ve sonrası aylarda açıklanan proje çağrılarına hem EUROGIA+ yönetim kurulunda bulunan firmalar hem de EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje önerisi sunabilmektedir. EUROGIA+’a  proje önerisi sunmak için proje çağrıları yakından takip edilmeli ve çağrının açık kaldığı süre içerisinde proje fikrini gerçekleştirebilecek nitelikte bir proje konsorsiyumu oluşturularak proje başvurusu çağrının kapanış tarihinden önce iletilmelidir.

 

4 Aralık 2009 tarihinde açılan dördüncü çağrının kapanış tarihi 5 Şubat 2010 olarak belirtilmiştir. Proje başvuruları ve gerekli bilgiler www.eurogia.com adresinden elde edilebileceği gibi eureka@tubitak.gov.tr adresine e-posta yolu ile soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

-.-

7.ÇP Nedir?

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.

 

Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi  sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiştir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2002-2006 döneminde yürürlükte olan 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) ve 2007-2013 yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.

www.fp7.org.tr / 11 Ocak 2010

EUROGIA 4. Çağrı Dokümanı PDF
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR