ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Gosb Enerji Takımı çalışmalara başladı …

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Müdürü Ali Haydar Bulut, bir süre önce katılımcıların iştirakiyle oluşturdukları Enerji Takımı nın çalışmalara başladığını söyledi.

 

Enerji çalışma takımı nın belirli aralıklarla toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden GOSB Müdürü Ali Haydar Bulut, " Duyarlı ve inovatif yaklaşımımızın bir sonucu olarak bir süre katılımcılarımızın iştirakleriyle çalışma takımlarından biri olan enerji çalışma takımını kurduk. Takımımız, GOSB katılımcılarına sunulan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ALTERNATİF enerji kaynaklarının irdelenmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor " dedi. www.haberfx.net / 22.03.2010

-.-

Toplantı Tarihi : 14.01.2010

Görüşülen Konular :

Üyelerin tanışması sonrasında;

GOSB’da firmaların bireysel enerji yatırımı yapması yerine GOSB olarak yatırım yapılmasının daha uygun olacağı, bölge olarak hem enerji üretiminde doğal kaynak kullanımına yönelinmesi hem de doğal kaynak israfının azaltılması yönünde çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı, günümüzde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının büyük önem kazandığı ve bu amaçla bir çok yatırım yapıldığı ifade edildi.

 

Kojenerasyon sistemleri ile enerji üretilmesi ve üretilen fazla enerjinin enterkonnekte sisteme verilmesi ile büyük kazançlar elde edilebildiği, bu amaçla bir çok OSB’nin diğer tüm yatırımlarını erteleyerek elektrik üretim tesisi yapmaya başladıkları dile getirildi. Elektrik üretim tesisi bulunan kuruluşların elektriği Devlet’e 2 birime satarken Devlet’ten 1 birime elektrik aldıkları, bu sayede büyük karlar elde ettikleri ve yapılan yatırımın 2-3 sene gibi bir geri dönüş süresi olduğu dile getirildi.

GOSB’un da yenilenebilir enerji veya kojenerasyon sistemleri ile enerji üretmesinin elektrik sisteminin dış kaynaklı etkilerden korunması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir elde edilmesi açısından büyük önem taşıdığı ve zorunlu olduğu tüm üyeler tarafından dile getirildi. GOSB’un yapacağı yatırımın kapasitesinin belirlenebilmesi için, GOSB’un elektrik üretmesi durumunda ihtiyaç fazlası enerjiyi dışarıya satması konusuna GOSB Yönetiminin bakış açısının ne olacağının öğrenilmesinde yarar olacağı ifade edildi. GOSB Müteşebbis Heyet üyesi Ali Toprak, konunun Yönetim Kurulu toplantısında kendisi tarafından dile getirilebileceğini belirtti.

 

GOSB için en uygun olan enerji yatırımının seçilebilmesi için konuların uzmanları ile toplantılar yapılarak bilgi alınması, araştırma ve incelemeler yapılması, daha önce bu konuyla ilgili GOSB için yapılmış çalışmaların derlenerek sonuçlarının irdelenmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Enerji tasarrufu, enerjinin verimli kullanılması ve atık enerjiden yararlanılması konularının da çok büyük önem taşıdığı, mevcut binalarda yapılacak iyileştirmeler ile %30 mertebelerinde enerji tasarrufu potansiyeli bulunduğu dile getirildi. Firmaların kendi tesislerinde yaptıkları enerji tasarrufu çalışmalarını, atık enerjiden yararlanma yöntemlerini diğer firmalarla paylaşmaları amacıyla toplantılar düzenlenebileceği konuşuldu. Enerji verimliliği mevzuatı gereği GOSB’un enerji yönetim birimi kurma zorunluluğu olduğu, birimin kurulmuş olduğu, GOSB’un yükümlülüğünün, yıllık toplam enerji tüketimi 1000TEP’in altında olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla katılımcılara yönelik bilinçlendirme toplantıları, seminerler vb. organizasyonlar yapılabileceği ifade edildi.

 

Eneji çalışma takımı toplantılarına konuya ilgi duyan katılımcıların ve enerji uzmanlarının da davet edilmesinin yararlı olacağı görüşüldü.

 

Yapılacak çalışmalarda, fiziksel olarak ayrı da olsa GOSB Tüzel Kişiliği’ne bağlı olan Tembelova Alanı’nın da göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

GOSB’un mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının tespiti sonrasında yapılacak enerji yatırımının belirlenmesi aşamasında, OSB’ler için yasal mevzuatın neler getirdiği, lisans ve izinlerin şartları, bedelleri ve alım süreleri, Devlet’in enerji alım satımı ile ilgili fiyat politikasının ne olduğu konularının da grup içinde değerlendirilmesi, sonrasında GOSB için en iyi yatırıma karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

 

Alınan Kararlar:

Bir sonraki toplantıda yasal mevzuatın OSB’lere enerji üretim tesisi kurma, enerjiyi kendi sınırları dışına satma vb. konularda verdiği yetkiler konusunda bilgilendirme yapılmasına, bu amaçla GOSB Hukuk Müşavirlerinden de görüş alınmasına, daha önce yapılmış çalışmaların derlenerek üyelere sunulmasına, bölgenin planının üyelere e-posta ile gönderilmesine, Ali Çalık tarafından enerji yatırımı yapmış olan diğer OSB’lerle görüşülerek yatırımları ve seçme nedenleri ile ilgili bilgi alınmasına, çalışma takımı toplantılarının 15 günde bir yapılmasına, bir sonraki toplantının 28 Ocak’ta yapılmasına karar verildi. www.gosb.com.tr / Mart 2010

-.-

GOSB Hakkında

GOSB, 1985 yılında sanayiyi disipline edebilmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunda Türkiye’de hiç uygulanmamış olan “sat-yap” modeli oluşturulmuştur. GOSB, “her şeyin devletten beklenmemesi ilkesi” ile kredi kullanılmadan, tamamen katılımcıların finansmanı ile gerçekleştirilmiştir.

 

Mart 1986’da ilk müteşebbis heyet toplantısını yapan GOSB, 230 hektarlık I. etap arazisinin tapularını Ekim 1986’da almıştır. 1988 yılında başladığı alt yapı inşaatlarını da, 1989 yılında tamamlayarak, bu güne kadar en kısa sürede gerçekleşen OSB olmuştur.

 

GOSB, kurulduğu yıllarda OSB Kanunu nun olmaması, OSB ile ilgili bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, yaşadığı sıkıntılar sonucunda elde ettiği bilgi birikimini, yeni kurulacak OSB lerin yaşamaması için, gerek 2000 yılında yayımlanan 4562 sayılı OSB Kanunu’nun düzenlenmesi aşamasında, gerekse de daha sonraki aşamalarda önemli bir rol oynamıştır.

 

GOSB’un yönetim yapısı zaman içinde genişleyerek, bu günkü halini almıştır. Bu gün için GOSB Müteşebbis Heyeti, Kocaeli Valiliği, İl Özel İdaresi, Kocaeli Sanayi Odası, İzmit Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, GOSB Sanayiciler Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı’ndan oluşmaktadır.

 

GOSB, sunduğu hizmetler ve modern alt yapısı ile gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları ile eş düzeydedir. Yabancı sermayenin tercih ettiği GOSB, bünyesinde teknopark kurmuş olan ilk OSB dir. GOSB, 5.370.000m2’lik bir alanda yer almaktadır.

 

GOSB, yetişmiş insan gücüne ve pazara yakınlığı nedeniyle, kurulduğu günden bugüne her zaman cazibe merkezi olmuştur. GOSB, TEM otoyolunun kuzeyinde, Gebze şehir merkezine 7km, İstanbul Kadıköy’e, 55km mesafededir. Sabiha Gökçen Havalimanı, GOSB’a 15km, Derince Limanı ise, 34km uzaklıktadır. GOSB, Türkiye pazarının 2/3’ünü oluşturan Marmara Bölgesi nin merkezindedir. www.gosb.com.tr / Mart 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR