ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

AB ye uyum çerçevesinde enerji tasarrufu için kamu aracına 15 yaş sınırı geliyor.

"Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı” ile enerjide verimlilik sağlayacak bir dizi tedbir gündeme geldi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından hazırlanarak, kurum ve kuruluşların görüşüne açılan "Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı” ile enerjide verimlilik sağlayacak bir dizi tedbir gündeme geldi. Bu tedbirlerden biri de kamu kuruluşlarında 15 yılını doldurmuş araçlar trafikten kaldırılacak. Taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle : Meslek odaları, üniversiteler ve enerji verimliliği danışmanlık şirketleri (EVD) yetkilendirilecek. 2012 sonuna kadar, kamuda, ağır sanayide ve ticari binalarda tasarruf potansiyelleri ve verimlilik artırıcı önlemler belirlenecek. İşletmelerin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere 2 şer yıllık hedefler koymaları zorunlu tutulacak.  Üretim tesislerinde atık enerjiden yararlanılacak, iletim kayıpları azaltılacak, yerinden enerji üretimi özendirilecek. Termik santralların lisanslama sürecinde atık ısılardan yararlanılması (bölge ısıtması veya kojenerasyon) ile ilgili kriterlere yer verilecek. Ulusal şebekeden talebin azaltılması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası kapsamında özendirilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını analiz ederek konut maliyetinin yüzde 10 unu geçmeyen uygulamalar yapacak. www.geleceginenerjisi.com / Mart 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR