ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

MMO: YENİLENEBİLİR ENERJİ KANUNU "ÜLKE ÇIKARLARI" DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİLMELİ

 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ülke, halk ve kamu çıkarları doğrultusunda değiştirilmesini istedi.

 

Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yazılı bir açıklama yaparak, Yenilenebilir enerjiye ilişkin olarak hazırlanan yasada, yenilenebilir enerjiye dair ciddi bir desteğin öngörülmediğini savunarak, "Yasa ilgili kesimlerin görüşlerini dikkate almadan hazırlanmıştır ve içerik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı stratejik bir yaklaşım ve ciddi bir destek öngörmemektedir. İktidarın Enerji Strateji Belgeleri, Yıllık Programlar ve ETKB Stratejik Planında yer alan bildirimlerine uygun bir içerikte değildir" diye konuştu.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRLERİ İÇİN SOMUT HEDEFLER BELİRLENMELİ

Çakar, parçalı yaklaşımlarla ve yalnızca teşvikli alım fiyatları uygulamasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekleyerek, "Katılımcı bir model eşliğinde oluşturulması gereken Yenilebilir Enerji Stratejisi ve Faaliyet Planı ile bu çerçevede bütünsel, genel bir çerçeve yasa gereklidir. Çerçeve yasaya bağlı olarak da hidrolik, termik, rüzgâr, güneş, jeotermal, vb. her bir yenilenebilir enerji kaynağı için teşvik unsurlarını da kapsayan bütün strateji belgeleri ve ikincil mevzuat ayrı ayrı hazırlanmalı ve yine her bir kaynak için 2020-2030-2050 hedefleri belirlenmelidir" dedi.

 

ENERJİ EKİPMANLARININ YURT İÇİNDE ÜRETİMİ DESTEKLENMELİ

Yerli sanayinin gelişmesi için bilinçli ve planlı sektörel yatırım teşviklerine ağırlık verilmesi gerektiğini, yerli makine ve ekipman kullanımına yönelik plan, strateji ve hedefler belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çakar, enerji ekipman üreticileri için "kümelenme", "Enerji Ekipmanları Üretimi Organize Sanayi Bölgeleri" v.b. düzenleme ve ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesini istedi.

 

YASA; DOĞA, ÇEVRE, TARIM ALANLARI KATLİAMINA YOL AÇACAK

Yasanın ormanların, doğal ve tarihi SİT ve koruma alanları ile vasıflı tarım arazilerinin yok olmasına yol açabileceği hükümler barındırdığını ifade eden Çakar, "Her türlü teşvikin itina ile kötüye kullanıldığı dikkate alındığında; verimsiz, vasıfsız arazileri değerlendirmek yerine ormanları, verimli tarım alanlarını, milli parkları, ören yerlerini yok etmeye yönelen, buralara GES, RES, HES santrali kurmaya kalkışanlar olacaktır. Bu nedenle, ilgili bölge halkı ve doğa, çevre, tarım çıkarlarını gözeten, imar, arazi vb. açılardan diğer kullanım alanları ile çakışmamasına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yapılmalı; santral kurulacak yerlerin envanterleri önceden çıkarılmış olmalıdır" dedi.

 

ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM DENETİMİNİ ÖZEL ŞİRKETLERE DEVRETMEK HUKUKA AYKIRI

Çakar, "Yasa elektrik dağıtım şirketlerinin denetim hizmetlerinin özel sektör eliyle yaptırmasını öngören EPDK yönetmeliğinin Danıştay tarafından iptal edildiğini gözetmemektedir. Yargının kararına uygun bir şekilde 4628 sayılı yasada değişiklik yapmamak ve benzer bir düzenlemeyi bu yasaya koymak, hukuku atlatmak anlamına gelmektedir" şeklinde konuşarak, "Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı kamusal nitelikte hizmetlerdir. Kamusal denetim imkânının yok sayılması kabul edilemez bir uygulamadır ve getirilen düzenleme hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

 

GÜNEŞE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNE DESTEK VERİLMİYOR

Yasanın kurgusunun güneş enerjisine dayalı elektrik üretimini desteklemeyi öngörmediğini ifade eden Çakar, "Gerek öngörülen tercihli alım fiyatlarının düşüklüğü, gerekse hedeflenen kapasite, değerlendirilebilecek potansiyelin çok altında olup teknik kapasitenin yalnızca yüzde 0.26 sına, 2010 Türkiye elektrik üretiminin ise yalnızca yüzde 0.47 sine tekabül etmektedir" diye konuştu.

 

PLANLAMA VE KAMU YATIRIMI ŞART

Elektrik sektöründeki faaliyetlerde planlama gerekliliğinin kabul edilmesi gerektiğini savunan Çakar, "Bu planlama; birincil enerji kaynağı kullanımında dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik, maliyet, arz güvenilirliği, çevre duyarlılığı, çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması unsurlarını içermelidir" dedi. Çakar, "Arz güvenliği dikkate alınarak elektrik üretim yatırımları kamu eliyle de yapılmalı; kamunun yatırım yapabilmesi için özelleştirmeler durdurulmalı, kamunun elektrikten elde ettiği gelirler elinden alınmamalıdır" diye konuştu.

(ANKA) Ankara / 11 Ocak 2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR