ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Ulusal FV Platformu Çalışma Grupları

Yürütme Kurulu (YK): Platform çalışmalarını planlar ve üyeleri üçer aylık dönemlerde toplanır. Yürütme Kurulu, üniversiteleri, kamu kuruluşlarını ve endüstriyi temsil eden 5 üyeden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır.

Danışma Kurulu (DK) : Proje hedefleri doğrultusunda Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunur ve talep edilen konularda görüş bildirir.

 

FV Teknoloji Araştırma Grubu (FVT)

Yürütücüsü : Doç. Dr. Canan VARLIKLI (Ege Üniversitesi)

FV Teknoloji Araştırma Grubu, ülkemizde FV teknolojileri ve üretim konusunda yeni araştırma alanlarının tespiti ve öncelikli Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürür. Özellikle, FV Teknolojisi alanında AB çerçeve programları çerçevesinde proje ortaklıkları kurulması için araştırmalarını yoğunlaştırır. Platform Yürütme Kurulu’nun talep ettiği araştırma konularında ve çalışma takviminde grup çalışmalarını tamamlar ve Yürütme Kurulu’na sunar.

 

Sorumlu Olduğu İş Paketleri : İP 2

İş Paketi 2 : Ülkemizde FV teknolojileri ve üretim konusunda yeni araştırma alanlarının tespiti ve öncelikli Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek.

Yürütücüsü :

Hedefleri :

 

FV teknolojisinde ülkemizde yürütülmüş ve yürütülmekte olan ulusal projelerin tespiti,

FV güç sistemlerinde maliyetlerin düşürülmesi konusunda olası ulusal ve uluslar arası Ar-Ge ve uygulama önceliklerinin tespiti.

FV sistemlerin ve alt sistemlerin ülkemiz koşullarında geliştirilmesine katkıda bulunacak politikaların araştırılması.

FV teknolojisi ile ilgili açılmış olan ve açılması planlanan AB Çerçeve Programı çağrılarına ilişkin bilgi toplamak, olası işbirliklerine yönelik önerilerde bulunmak.

 

FV Eğitim ve Standartlar Grubu (FVES)

Yürütücüsü : Araş. Gör. Mete ÇUBUKÇU

 

FV teknolojisi ve güç sistemleri konusunda sektörün eğitimsel gereksinimlerini belirler ve buna yönelik eğitim kursları ve/veya çalıştaylar düzenler. Fotovoltaik teknolojisinde üretim ve tasarım aşamalarında kullanılan uluslar arası standartların dikkate alınarak, sektör için geçerli standartların oluşturulması hedeflenmektedir.  Toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunacak eğitim materyallerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapar.

 

Sorumlu Olduğu İş Paketleri : İP 13, 14

İş Paketi 13 : Eğitim, Bilinçlendirme ve Yaygınlaştırma

Yürütücü : Mustafa Karabağır (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası)

Sorumlu Çalışma Grubu : FV Eğitim ve Standartlar Grubu

Süre : 30 ay

Hedefleri :

 

Sektörün eğitimsel gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereken durumlarda yerelleştirilmiş çalıştay ve/veya kursların düzenlemek.

FV ile ilgili konularda toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak.

Eğitim materyalinin yayınlanması ve platform içi dolaşımının sağlanması.

Toplum hedefli eğitim materyalinin hazırlanması ve yayınlanması.

 Ara Çıktılar :

 

Altışar aylık dönemlerde en az bir adet eğitim çalıştay ve/veya kursunun düzenlenmesi.

Altışar aylık dönemlerde en az bir adet platform çalışmaları ile ilgili basın açıklamasının yapılması.

 

İş Paketi 14 : Ulusal FV Standartlarının Düzenlenmesi, Güncelleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi.

Yürütücü : İlker Ongun (Ege Üniversitesi)

Sorumlu Çalışma Grubu : FV Eğitim ve Standartlar Grubu

Süre : 30 ay

Hedefleri :

 

Türk Standartları Enstitüsü’nün FV ile ilgili standartlarının belirlenmesi ve edinilmiş standartların tercüme önceliğinin belirlenmesi.

“IEC/TS 61836 Solar Photovoltaic Systems - Terms Definitions and Symbols” belgesinin çevirisinin tamamlanarak TSE’ye terminoloji standardı olarak önerilmesi.

Her altı ay sonunda bir sonraki dönemde sonuçlandırılacak standart çeviri hedeflerini belirlemek.

Ara Çıktı : Çevirisi yapılan standart metinleri.

www.trpvplatform.org / Nisan 2010

-.-

www.solar-santral.com

www.solar-academy.com

www.solar-bazaar.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR