ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

İki yılda bir yapılan “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”nun dokuzuncusu 3 - 5 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. Bu sempozyum, uluslararası ve ulusal kuruluşların destekleri, yurt içi yurt dışı üniversite ve firma temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecektir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıtacak bildirilerin sunulacağı, seminer ve kursların yer alacağı bu büyük buluşmaya sizlerin de katılımınızı diliyoruz.

 

ORGANİZASYON KURULU

Sempozyum Başkanı

Cafer Ünlü

 

Yürütme Kurulu

Abdurrahman Kılıç (Başkan)

Abdullah Bilgin

Ahmet Arısoy

Cafer Ünlü

Erdinç Boz

Rüknettin Küçükçalı

 

Organizasyon Kurulu

Emre Akay

Eser Çizer

Güneş Küçükçalı

Handan Özgen

Hırant Kalataş

İbrahim Çakmanus

İrfan Çelimli

Kani Korkmaz

Kemal Gani Bayraktar

Macit Toksoy

Sarven Çilingiroğlu

Tuba Bingöl Altıok

Zeki Aksu

 

Bildiri Konuları

Bildiriler aşağıdaki ana başlıklar altında teknik oturumlarda sunulacaktır.

Konu 1. Yapılarda Mekanik Tesisat Uygulamaları

Konu 2. İç Hava Kalitesi ve Konfor Şartları

Konu 3. Sıhhi Tesisat

Konu 4. Enerji Ekonomisi ve Çevre

Konu 5. Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri

Konu 6. Soğutma

Konu 7. Yapı Fiziği

Konu 8. Yapılarda Güvenlik ve Koruma

Konu 9. Modelleme ve Yazılımlar

Konu 10. Yapı Tasarımı ve Uygulamalarında Proje Yönetimi

Konu 11. Enerji Verimli Binalar

www.ttmd.org.tr/2010sempozyum / Nisan 2010

-.-

www.solar-santral.com

www.solar-academy.com

www.solar-bazaar.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR