ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

İç Anadolu Güneş Enerjili Ar-Ge Projesi gerçekleşiyor

Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen, Odtü ve Ankara Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan İç Anadolu "Güneş Serası Model" çalışmaları devam ediyor.

 

Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen, Odtü ve Ankara Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan İç Anadolu "Güneş Serası Model" çalışmaları devam ediyor. Projenin amacı, İç Anadolu iklimine uygun "Güneş Enerjili Sera Modeli" geliştirilmesi ve İç Anadolu seracılığının yaygınlaştırılmasıdır. Proje için geliştirilen model Türkiye de bir ilk olup, bilimsel açıdan birkaç innovatıon projesini içeriyor. Projede yer alacak firmalar, hem innovation projelerinin bilimsel sonuçlarından, hemde projenin kamuoyuna açıklanmasında  kullanılan ürünlerin tanıtılması olanaklarından yararlanacaklar.

 

Projede yer alan ve katkı beklenen güneş sistemleri şöyle:

1. Güneş Mimarisi

2. PV sistemi (2Kwp)

3. Güneşle ısıtma ve soğutma sistemleri

4. Yeraltı ısı depolama sistemi

5. Sera otomasyon sistemi (Güneşle)

6. Damlama sulama sistemi

 

Güneş enerjili, ekolojik örnek bir sera

Güneş Serası, İç Anadolu zor iklim koşullarında Güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla başlatılan uygulamalı bir Ar-Ge projesidir. Tagem ile Odtü ve Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir akademik grup tarafından yürütülmektedir. Projenin uygulama alanı Kırıkkale, Yahşiyan İlçesi, Hisar köyünde, Güneşköy Kooperatifinde gerçekleşecektir.

 

Güneşköy Projesi, bir grup akademisyen ve gönüllü tarafından kurulan bir kooperatifle sürdürülmektedir. Arazi 75. dönümdür ve Hisar köylülerle işbirliği yapılmaktadır. Halen organik tarım, biyoyakıt projeleri uygulamakta olup, ekoloji ve güneş projeleri yürütülmektedir. Birçok projenin de gerçekleşmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle, gönüllü projeler yanında, doktora ve mastır yapmaya uygun birçok proje gündemdedir. Bu projeler içerisinde, İç Anadolu köyleri için "Güneş Enerjili Sera", ve yüksek performanslı "Güneş Evi" bulunmaktadır.

 

İç Anadolu zor iklim koşullarında, tarımsal üretim az ve verimi düşüktür. Bu sorunu çözmek ve üretimi artırmak, köylünün gelirini yükseltmek amacıyla, bu iklim koşullarına uygun sera modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu Proje ile Kırsal alanda kullanılabilir, doğal enerjili, ekonomik, ekolojik uygulanabilir bir sera modeli geliştirilecektir.

 

Bu sera modeli, Hisar köyünden başlayarak, benzer iklime sahip  İç Anadolu köylerinde, sera üretimini başlatmayı ve bu yolla kırsal alan kalkınmasını, Güneş enerjisinden yararlanarak  sağlamayı amaçlıyor.

Bu proje, ilgili uzmanlar tarafından Ar-ge çalışması yapılarak, iklime uygun sera modeli ve serada uygulanacak güneş sistemleri geliştirilmesi amaçlanmıştır, geliştirilen modelin projesi yapılmış, Hisar Köyünde, Güneş Kooperatifi arazisinde inşaatı yapılacak yer belirlenmiştir. Daha sonra inşaatı yapılacak projede, Güneş sistemleri, sistemlerin performansları, karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Üretim ve performans sonuçları gözlemlenecek ve araştırma sonuçları, bir rapor şeklinde ilgili kuruluşa sunulacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için ODTÜ Öğretim Üyesi ve Proje Başkanı Doç Dr. Çetin Göksu ya cetingok@gmail.com  adresinden ulaşabilirsiniz. www.gunesdergisi.com / 20.05.2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR