ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Selçuklu Belediyesi elektrik üretecek

Selçuklu Belediyesi’nin ‘Muhtar Evleri Solar Elektrik Üretim Sistemi Uygulama Projesi’ destek almaya hak kazandı.

 

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarına başvuruda bulunan Selçuklu Belediyesi’nin ‘Muhtar Evleri Solar Elektrik Üretim Sistemi Uygulama Projesi’ destek almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman ile Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Gürbüzer tarafından imzalandı.

 

Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Gürbüzer, mali destek programının ve projenin genel amacı olan bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması ve yaşanabilir çevresel ortamların sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluyla bölgenin refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

 

Gürbüzer, bu bağlamda sözleşmeye konu olan “Muhtar Evleri Solar Elektrik Üretim Sistemi Uygulama Projesi” nin Türkiye’de birçok belediyeye temiz enerji kaynaklarının kullanımı açısından örnek teşkil edecek bir proje olduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı Gürbüzer, “Projenin temel amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından solar enerjinin 14 adet Muhtar Ofisinde etkin ve verimli kullanımını sağlamak, bu yolla elde edilecek enerji ile ofislerin ısınma ve soğutma ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün karşılanması öngörülmektedir. Çevreci, yenilenebilir ve sıfır işletme maliyetli temel enerji kaynağı olan Güneş’ten faydalanan bu sistemin; projelendirilmesi, uygulanması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken tüm faaliyetlerin bu proje kapsamında yer almaktadır” dedi.

 

Gürbüzer ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından solar enerjinin etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, ilçe halkının ve özel sektörün bilinçlendirilmesi, kamunun bu konuda özel sektöre öncülüğü ile kamu-özel sektör işbirliği açısından projenin model olacağını vurguladı. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman da projenin Selçuklu Belediyesi’ne ve ilçe sakinlerine hayırlı olması dileklerinde bulundu.

www.memleket.com.tr / 15.07.2010

 

-.-

 

Mevlana Kalkınma Ajansı hakkında

Vizyon ve Misyon

Ulusal ve uluslar arası düzeyde inovasyon, kümelenme, kalite, markalaşma, kurumsallaşma temellerinde rekabetçi üretim yapılan, sağlıklı, eğitimli ve kültürlü bireylerin yaşadığı, medeniyet değerlerinin korunduğu ve küresel paylaşıma açıldığı bir bölge olmaktır.

 

Teknik Destek Nedir ?

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teknik Destekler

BİRİNCİ BÖLÜM

Teknik Desteklere İlişkin Esaslar

             Teknik destek kapsamı

             MADDE 32 – (1) Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir.

             Teknik desteğin usul ve esasları

             MADDE 33 – (1) Ajanstan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri, ajans tarafından belirlenir ve ajansın internet sitesinde duyurulur.

             (2) Ajans, ikişer aylık dönemler halinde teknik destek başvurularını alır. Dönem içerisinde alınan teknik destek başvurularının değerlendirilmesi ve seçim işlemleri, genel sekreterce ilgili uzmanlardan oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

             (3) Teknik destek başvuruları on gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme çalışmalarını tamamlayan komisyon, değerlendirme raporunu ve teknik destek alması uygun bulunan başvuru listesini genel sekreterin onayına sunar. Genel sekreterin onayını takiben teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ajansın internet sitesinde duyurulur. Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunulur.

             (4) Teknik destek kapsamında; ilan, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve destek faaliyeti ilgili olduğu iki aylık dönem içerisinde gerçekleştirilir. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde iki ay içinde gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetleri; ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, genel sekreterlikçe yeniden değerlendirilir ve söz konusu uygulama süresi uzatılabilir. Bu başvurular güncelliklerini koruyorlarsa bir sonraki dönemde öncelikli olarak değerlendirilir.

             (5) Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır.

             (6) Aynı yararlanıcıya yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

             (7) Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.

             (8) Ajans tarafından gerçekleştirilen teknik destek faaliyetleri düzenli olarak kayıt altına alınır; ajansın ve personelinin performans ölçümünde dikkate alınmak üzere yıllık faaliyet raporunda detaylarıyla gösterilir.

 

Teknik Destek Mekanizması

Teknik desteğin usul ve esasları

             MADDE 33 – (1) Ajanstan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri, ajans tarafından belirlenir ve ajansın internet sitesinde duyurulur.

             (2) Ajans, ikişer aylık dönemler halinde teknik destek başvurularını alır. Dönem içerisinde alınan teknik destek başvurularının değerlendirilmesi ve seçim işlemleri, genel sekreterce ilgili uzmanlardan oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

             (3) Teknik destek başvuruları on gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme çalışmalarını tamamlayan komisyon, değerlendirme raporunu ve teknik destek alması uygun bulunan başvuru listesini genel sekreterin onayına sunar. Genel sekreterin onayını takiben teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ajansın internet sitesinde duyurulur. Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunulur.

             (4) Teknik destek kapsamında; ilan, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve destek faaliyeti ilgili olduğu iki aylık dönem içerisinde gerçekleştirilir. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde iki ay içinde gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetleri; ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, genel sekreterlikçe yeniden değerlendirilir ve söz konusu uygulama süresi uzatılabilir. Bu başvurular güncelliklerini koruyorlarsa bir sonraki dönemde öncelikli olarak değerlendirilir.

             (5) Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır.

             (6) Aynı yararlanıcıya yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

             (7) Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.

             (8) Ajans tarafından gerçekleştirilen teknik destek faaliyetleri düzenli olarak kayıt altına alınır; ajansın ve personelinin performans ölçümünde dikkate alınmak üzere yıllık faaliyet raporunda detaylarıyla gösterilir. www.mevka.org.tr / 15 Temmuz 2010

Mevlana Kalkınma Ajansı
Mevlana Kalkınma Ajansı
 
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR