ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Antepli sanayiciye temiz üretim çağrısı

Doğal kaynakların hızla tükenmesi iş dünyasını ekonomik enerji tüketimi ve temiz üretim konularında girişime zorluyor.

 

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Balaban, "Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre problemlerinin artarak küresel boyutlara ulaştığı günümüzde, kaynak ve enerji tüketiminde azalma; geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranında artış sağlanması ile işletmelerde hem verimlilik artışı sağlanabilir hem de oluşan atık miktarının azaltılması ile çevreye verilen zarar en aza indirilebilir" dedi.

 

Balaban, yaptığı açıklamada, Türkiye de üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99,5 ini oluşturan, istihdamın yüzde 76,6 sını sağlayan ve oluşturulan katma değerin yüzde 38 ine sahip olan KOBİ lerde hem çevresel konularda hem de verimlilik konularında önemli sorunlar bulunduğunu belirtti. İşletmelerin günümüzün zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmeleri için etkinlik, etkililik, verimlilik, kalite, çevreye duyarlılık gibi birçok performans bileşenini dikkate almaları gerektiğine dikkat çeken Balaban, şunları kaydetti:

 

Temiz üretim şart

"Temiz üretim ve eko-verimlilik, işletmelerin çıktılarını geliştirirken aynı zamanda çevresel performanslarına katkı sağladıkları stratejilerdir. Temiz üretim, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı, daha az atık oluşturmayı ve tehlikeli atık miktarını azaltmayı amaçlayan çevreye duyarlı bir üretim yaklaşımıdır. Böylece sürdürülebilir kalkınmanın amaçları arasında yer alan ekonomik kalkınma ve çevresel gelişme sağlama sürecine katkı sağlar. Çevresel sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermeye çalışan geleneksel kirlilik kontrolü (boru sonu) yaklaşımlarının tersine Temiz Üretim yaklaşımı, atık oluşumunu kaynağında önleyerek / azaltarak üretimden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Temiz üretim yaklaşımı, kirlilik kontrol yöntemleriyle kıyaslandığında önleyici bir bakış açısıyla, işletme verimliliğinin artmasında ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir rol oynar." www.internethaber.com / 20.10.2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR