ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Konya Havzası Tehdit Altında

Konya Havzası çok ciddi kuraklık tehdidi ile karşı karşıya! Havzada yeraltı su seviyesi her geçen yıl düşüyor, sulak alanlar hızla yok oluyor. Küresel iklim değişikliğinden ve dolayısıyla kuraklıktan en fazla etkilenecek bölgelerden biri burası. Son 50 yılda bölgedeki sulak alanların %65’i kurudu. Yeraltı su seviyesi 14,3 m düşmüş durumda. Havzadaki kuyuların %65’i kaçak. Her yıl, 36 Küçük Çekmece Gölü’ne eşit miktarda su yeraltından çekiliyor.

 

Üstelik iklim senaryolarına baktığımızda bölgeyi kötü haberler bekliyor. Konya Havzası’nda 2015 yılına kadar sıcaklıkların 2,5 derece; 2030’ların sonundan itibaren ise 4-6 derece kadar artması bekleniyor. Sıcaklıkların ve buharlaşmanın artmasıyla beraber, 2030’ların sonundan itibaren %20-%30 daha az yağış düşeceği öngörülüyor. Bölgede önümüzdeki 50 yılda toplam kullanılabilir su miktarında %56 azalma bekleniyor.

 

Oysa, Konya Havzası’nda tarımda modern sulamaya geçilmesi ve ürün deseninin değiştirilmesi halinde her yıl 2.4 milyar m3 su tasarrufu sağlanabilmesi mümkün. Bu miktar İstanbul’un 3 yıllık su ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

 

Bugüne kadar neler yapıldı?

 

Yıl 2008

Konya Havzası’nda “Modern Sulama Projesi”:

Eti Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliğinin ilk yılında hayata geçen proje kapsamında, suyun en çok kullanıldığı tarım sektöründe verimli ve akılcı sulama yöntemleri yöre çiftçilerine pilot uygulamalarla tanıtıldı ve eğitimler gerçekleştirildi. 46 dekar alanda sürdürülen pilot modern sulama uygulamaları sonucunda; su tasarrufunda %47, enerji tasarrufunda %58, verimde %28 artış sağlandı, 200 çiftçiye tarımsal su tasarrufu konusunda eğitim verildi.

 

Yıl 2009

“Türkiye’nin Yarınları Araştırması”:

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle hem ülke genelinde hem de Konya Havzası ile Doğu Akdeniz Havzası özelinde, sıcaklık, yağış ve buharlaşmada yaşanacak değişimleri belirleyecek bilimsel bir araştırma yapıldı. Bu araştırma, 2015, 2030 ve 2050 yıllarına dair iklim senaryolarını ortaya koydu. İklim değişikliğinin getireceği kuraklığa çözüm önerileri geliştirildi. Sonuçta görüldü ki bir değişim ve dönüşüm başlatmak, seferberlik ruhuyla derhal harekete geçmek gerekiyor.

 

Yıl 2010

“Türkiye’nin Yarınları için İklime Uyum Seferberliği”:

Eti Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2010 yılında Konya Havzası’nın 100 yıl sonra da var olması için değişimin öncülüğünü üstlendi. “Türkiye’nin Yarınları için İklime Uyum Seferberliği”ni başlatarak Seferberlik Tırı ile yola çıktı. Bu yolculuk boyunca araştırma sonuçları paylaşıldı, iklime uyumlu tarım çözümleri konusunda eğitimler verildi. Beyşehir, Çumra, Ereğli, Karapınar, Altınekin ve Konya merkezde düzenlenen eğitimlere yaklaşık 3000 çiftçi ve tarım sektöründen temsilciler katıldı.

 

Yıl 2011

İklime Uyum Seferberliği Devam Ediyor:

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliğinin 4. Yılında, İklime Uyum Seferberliği aynı heyecanla devam etti. Bu proje ile iklime uyumlu tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve modern sulamaya geçişin hızlandırılması amaçlandı. İklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığı geliştirecek eğitimler ve pilot uygulamalarla bölge çiftçileri doğru sulama yöntemlerine yönlendirildi. Bu kapsamda, Altınekin ilçesinde, iki farklı pilot bölgede buğdayda yağmurlama sulama; Çumra ilçesinde arpa üretiminde yağmurlama sulama ve Karapınar’da Ayçiçeği’nde damla sulama yapıldı. Bu köylerdeki çiftçiler seferberliğe katılarak hem doğru tarım uygulamalarıyla daha çok ürün aldılar hem de Türkiye’nin ve Konya Havzası’nın doğal kaynaklarının korunmasına katkı sağladılar.

 

Doğru tarımla etkili sonuçlar

Bu yılsonu itibariyle, İklime Uyum Seferberliği Projesi pilot uygulamaları sonucunda; su kullanımında % 47 tasarruf, verimde %36 artış, işçilikte %100, enerjide %47 tasarruf gibi çarpıcı sonuçlar elde edilmiş durumda. Toplamda 10.470 KWH enerji tasarrufu sağlandı. Su tasarrufu miktarı ise 20.640 m3. Evde kişi başına tüketilen suyun 150 litre olduğunu göz önüne aldığımızda bu rakam, dört kişiden oluşan 34.000 ailenin bir günlük su tüketimine eşdeğer bir rakam.

 

Doğru tarım uygulamaları sürdükçe bölgeden gelen iyi haberler artacak. Önümüzdeki yıllarda Eti Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Konya Havzası’nda doğru tarımı desteklemeye devam edecek.

 

Eti Burçak ve WWF Türkiye Konya Havzası’nın 100 yıl sonra da varolması için doğru tarımı desteklemeye devam ediyor.

 

“Bu topraklarda doğal kalmış bir şeyler hâlâ var” mottosuyla yola çıkan Eti Burçak, ülkemizin doğal kaynaklarının korunması için sosyal sorumluluk bilinciyle 2008’den bu yana Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile işbirliği yapıyor.

 

Konya Kapalı Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için 2008 yılında bir araya gelerek Konya Havzası Modern Sulama Projesi’ni başlatan ve işbirliklerini elde ettikleri başarılı sonuçlarla dört yıl boyunca daha da genişleten ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı, kısıtlı su kaynaklarının toprak ve tarıma etkisiyle ilgili farkındalığın artırılmasını ve yaşamsal kıt bir kaynak olan suyun toplumun tüm kesimleri tarafından akılcı kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Proje Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin: www.iklimeuyumseferberligi.com.tr

www.limitsizenerji.com

Kasım 2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR