GENSED, Güneş Enerji Santrali Lisans Başvurularını Değerlendirdi...

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında 27 bölgeyi kapsayan 38 şehirde, 600 MW’lık kapasite için açtığı başvurular için rekor bir katılım gerçekleşmiştir. Toplamda 8899 MW’lık kurulu güç için 496 adet Güneş Enerji Santrali (GES) lisans başvurusu yapılmıştır.

 

Türkiye’nin ilk GES Lisans başvuruları, GENSED üyelerinin de aralarında bulunduğu ve çoğunluğu yerli yatırımcı olan firmalar tarafından gerçekleşmiştir.

 

Başvuruları takip eden süreçte, öncelikle EPDK’nın yapılan başvuruları en kısa sürede detaylı bir şekilde inceleyerek yarışma aşamasına getireceği ve TEİAŞ tarafından yapılacak yarışmalar sonunda sisteme bağlantı hakkı kazanarak GES Lisansı alan yatırımcıların belli olacağı belirtilmiştir.

 

GENSED; ülkemizin potansiyeline yönelik büyük güvenin göstergesi olan bu ilginin, yarışmalar yerine başvuruların sürekli açık tutularak, en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini temenni ettiğini ifade etmektedir. Gerek güneş enerjisi, gerekse güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik ekipmanların üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin bu süreci son derece hassas yürütmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

 

Bu sürecin daha sağlıklı ve verimli hale getirilebilmesi konusunda GENSED, sektörü oluşturan tüm kamu ve özel sektör tarafları ile beraber çalışmalara devam edeceğini ve 600 MW’lık başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak yeni başvuruların açılmasını beklediğini ifade etmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için:

GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği

tel: +90 216 455 35 00

info@gensed.org  

 

Güneş Enerji Santrali Lisans Başvuruları hakkında GENSED`in hazırlamış olduğu Basın Bülteni ek dosyada sunulmaktadır.

 

GENSED (Turkish Photovoltaic Industry Association) is an organization of the photovoltaics (solar electricity) sector and is composed of many private and corporate members and academic members. Our main goal is to make solar energy become the most important energy source in Turkey.

www.gensed.org

 

GENSED Basın Bülteni 19 Haziran 2013
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR