ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Satış ne demek?

Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir eder alınması yoluyla yapılan işlem, satım …

 

Satış nedir?

Satış bir sözleşmedir, şöyle ki satıcı, satılan malı, alıcının borçlandığı bir satış bedeli karşılığında ona teslim etmek ve mülkiyetini devretmek borcunu yüklenmiş olur. Tersine bir sözleşme veya gelenek yoksa, alıcı ile satıcı borçlarını aynı zamanda yerine getirirler. Ancak, anlaşmaya göre, satılan şeyin ve karşılığı olan ödemenin devri ileride belirli bir süre sonra da gerçekleştirilmiş olabilir.

 

Mülkiyeti veya sahip olduğu başka bir hakkı başkasına geçirmeyi para karşılığında yükümlenme işlemine "satmak", para ödeyerek bir malın mülkiyetini veya başka bir hakkı edinmeye "satınalmak" adı verilir. Satmayı yükümlenen "satıcı", para ödeyerek mülkiyeti veya başka bir hakkı üzerine almayı yükümlenen de "alıcı"dır. Satış sözleşmesinin konusu olan mal veya hakka "satılan", alıcının ödeyeceği paraya da "satış bedeli," "fiyat" veya "semen" denir. Karşılık olarak ödenecek olan para değil de bir mal olursa bu bir satış değil, "trampa" sözleşmesi olur. Kural olarak taşınır mal satımı, biçime bağlanmış değildir. Satımın yapılmasıyla mülkiyet karşı tarafa kendiliğinden geçmez. Bunun için malın teslim edilerek zilyetliğin de satın alan tarafa geçirilmesi gerekir. (İngilizcesi : selling, sales, selling, sale, sell, disposal)

 

Pazarlama nedir?

Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. Geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir.

 

Pazarlama bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur. Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kar sağlamaktır. Dolayısiyle, işletmenin, istihsal, finansman, muhasebe, yönetim gibi diğer faaliyetleri hep pazarlamaya hizmet eder.

 

Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir piyasa ve talep araştırmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra, belirlenecek piyasa payı ölçüsünde reklam ve diğer araçlarla, malın sürümü cihetine gidilir. Satış çeşitli tedbirlerle tahrik edilir.

 

Pazarlama politikası, malın kalitesi, tanıtımı, fiyatlandırılması, tüketicisevk ve tercihlerine uydurulması için yapılan ayarlamalardır. Bu politikadaki başarı karlılığı doğrudan etkiler.

 

Pazarlama ne demek?

Bir firmanın, üretimden bu mal veya hizmetlerin nihai tüketiciye ulaşmasına kadar gecen tüm aşamalarda alıcılara vönelik olarak ve firma amaçlan doğrultusunda giriştiği işletmecilik faaliyetlerinin tümü şeklinde tanımlanabilir. Bu faaliyetler sadece satışları kapsamaz, satışla birlikte dağıtım, reklam, piyasada tütündürma, servis ve bakım gibi satış sonrası hizmetleri ile mal planlaması ve piyasa araştırması gibi dolaylı hizmetleri de içerir. Ana çizgileri bakımından pazarlama, işletme faaliyetlerinin, tüketici ile doğrudan teması gerektiren, onun ihtiyaçlarının ve tercihlerinin belirlenmesine ve sonra da bu bilgilerin firmanın üretim sürecine yansıtılmasına dayanan bölümüdür. (İngilizcesi : Marketing)

 

Ticaret ne demek?

Türlü ürün, mal vb alım satımı, tecim; alışveriş sonucu yararlanılan fiyat farkı, kar. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Bu etkinlikle ilgili bilim.

 

Ticaret ne demek?

Arapça kökenli bir kelime. Kar amacıyla mal veya öteki değerli şeylerin alım - satım faaliyetidir. Ticaret işlemlerinin görüldüğü yere de ticarethane denir. Genellikle, tarım ve ve sanayi gibi üretime dönük faaliyetlerden farklı bir iş koludur. Ticaret, mevcut değerlerin (mal, kıymetli evrak, vs. gibi) el değiştirme ilkesine dayanır.

 

Genellikle iç ve dış ticaret diye ikiye ayrılır. Yurt dışından mal ve hizmet alım (import) - satım (export) işlemleri dış ticareti (foreign trade) oluşturur. Ticaret, malların üreticilerden tüketicilere ulaşmasına aracılık etme faaliyetidir. O bakımdan yalnızca alım - satımdan ibaret olmayıp malların, taşınması, depolanması, finansmanı, vs. gibi hizmetleri de kapsar. (İngilizcesi : mercantile, trade, commerce, business)

Kaynak / Derleme : www.nedir.com

Temmuz 2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR