Güneş enerjisi için güç birliği

Güneş enerjisi için Güneşe Derneği kuruldu

 

Güneşten elektrik üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Fotovoltaik Sanayicileri ve İşadamları birleşerek  ‘GÜNEŞE Derneği’ni kurdu.

 

Dünya üzerinde yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, natif enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi günden güne artttırıyor. Tüm dünyada kullanımı oldukça artan natif enerji kaynakları Türkiye’de potansiyelin yüksek olmasına rağmen halen istenilen düzeyde kullanılamıyor.

 

Güneşten Elektrik Üreticileri Fotovoltaik Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye’de güneşten elektrik enerjisi üretimini çoğaltmak ve bu konuda toplum bilincinin artmasını sağlamak amacıyla bu işe hizmet etmek isteyen gönüllü kişi ve kurumların biraraya gelmesiyle kuruldu.

 

GÜNEŞE Derneği, natif enerji alanında hizmet eden lider kuruluş Tunçmatik ve Norm Enerji önderliğinde faaliyete geçti. GÜNEŞE Derneği kurucu üyesi ve başkanı olan Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer,  “Tamamen bize ait yerli ve yenilenebilir doğal kaynağımız olan güneş enerjisini harekete geçiriyoruz” dedi. Derneğin kuruluş amacının Türkiye’de güneşten elektrik enerjisi üretimini yaygınlaştırmak ve bu konuda toplumun farkındalığını artırmak olduğunu belirten Özer, sektöre hizmet verenler arasındaki iletişimi sağlayıp bilgi paylaşımı ile sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

 

GÜNEŞE Derneği, ülkemizde natif enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanılamama sebeplerini devlet politikamızın, destek mekanizmamızın ve milli bir hedefimizin olmamasına bağlıyor. Dernek bu konuda toplumun bilinçlendirilerek, üretimin arttırılması amacına hizmet etmek için gerekli olan tüm faaliyetleri yapacaklarını bildiriyor. Bunlar arasında  kurs, seminer, konferans, panel gibi birçok eğitim çalışmaları ve gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, bilgilendirme bültenleri çıkarmak gibi faaliyetler yer alıyor.

 

Derneğe üye olmak isteyenlerin, dernek başkanlığına yazılı talepte bulunmaları yeterli. Detaylı bilgi edinmek için derneğin yasal sitesi olan www.gunese.org ziyaret edebilirsiniz.

Güneşe Dernek logosu
Güneşe Dernek logosu
Dernek tanıtımı
Dernek tanıtımı
 
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR