ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

WindTech İstanbul 2010

Rüzgar Enerjisi ve Teknolojileri İhtisas Fuarı

 

Bir ülkenin endüstrisi ve gelişimi için en temel enerji tüketimi elektrik enerjisidir. Artan enerji talebi ve enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelmesi gereken Türkiye’nin bu sektörü büyütmesi, teşvik etmesi gerekmektedir.

 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye, 2020 yılına kadar enerji yatırımlarına toplam 130 milyar dolar ayırmak zorunda ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu tespiti doğruluyor. Bu gelişme zorunluluğunu ve iklim değişikliklerini düşünerek yenilenebilir enerjinin gözdesi, uzun vadeli getirisi yüksek rüzgar enerjisi pazarı için bugünden adım atmalıyız. İşte WindTech İstanbul Rüzgâr Enerjisi ve Teknolojileri Fuar’ı bu noktada konusunda uzman profesyonelleri, sanayici ve üreticileri, yatırımcıları buluşturan bir platform işlevi görecektir.

 

13-16 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonunda rüzgar enerjisi endüstrisi WindTech’te toplanıyor.

 

Fuar Hakkında

WindTech İstanbul 2010 Rüzgar Enerjisi ve Teknolojileri İhtisas Fuarı, yerel ve uluslar arası rüzgar enerji endüstrisinin ilk buluşması olacaktır. Rüzgâr enerjisi konusunda uluslar arası profesyoneller, sanayici ve üreticileri, yatırımcıları, servis sağlayıcıları, ihtisas ziyaretçilerini iki yılda bir buluşturan üst düzey profesyonel bir platform olacaktır.

 

WindTech İstanbul 13 - 16 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda gerçekleştirilecektir.

 

WindTech İstanbul un hedefleri:

·         Yatırım ve üretim açısından enerji alanında büyük potansiyel olan Türkiye de, yabancı yatırımcıyı Türk üreticiler ile buluşturmak,

·         Türk yatırımcıların, ekipman tedarikçileri ile buluşması,

·         Rüzgâr Enerjisi sanayisinin oluşmasına zemin hazırlamak, onu geliştirmek ve katkı sağlamak,

·         Türkiye nin enerji ihtiyacını ALTERNATİF kaynaklarda aramasını, yenilenebilir kaynaklara yönelmesi gerektiği gerçeğini vurgulamak,

·         800 den fazla Rüzgâr Santrali lisans başvurusunun (sadece %10 nundan azı onaylanmış) ve daha nice başvuruların önünü açmak,

·         Yerli sanayi ve türbin üretimini desteklemek,

·         Rüzgar Enerjisinin kullanım sahalarını tanıtmak (hidrojen üretimi için de kullanılmaktadır),

·         Sanayi verimliliğini arttıracak projelere platform oluşturmak,

·         Enerji temininde çeşitlendirilmeye gidilmesinin, yerli enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi gerektiğinin önemini göstermek ve öncelik olduğunun altını çizmek, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız “2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kaynaklarımızla beraber toplam enerji portföyümüzün %30 unu bu kaynaklardan karşılamak istiyoruz. Bu, AB ortalamasının da üzerinde bir rakam” olduğunu söylemiştir.)

·         “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin kabul edilmesi sonrası bu alanda yapılacak yatırım projelerinin başlatılmasında tetikleyici bir rol oynamak,

·         Arz güvenliği bakımından gerekli ve yeterli yatırımın yapılmasını sağlayacak yatırımların gerçekleşmesine ortam sağlamak,

·         Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi önemli konulara önlem almak amacıyla önümüzdeki yıllar içerisinde Kyoto Protokolü vb. anlaşmaların yaptırımları nedeniyle doğa dostu, karbon salınımı minimum, temiz ve bol olan Rüzgar Enerjisi olduğunun altını çizmek,

·         2020 de Türkiye nin 20 bin megawatt lık bir rüzgar gücüne sahip olabileceği düşünülüyor, bu hedefi gerçekleştirmek.

 

Ziyaretçi Bilgisi

1990 yılı itibariyle kullanımı en hızlı artan enerji kaynağı olan rüzgar, Almanya ve İspanya gibi, Yenilenebilir enerji payının %20 lere ulaştığı ülkelerin enerji teknolojileri şirketleri, Türkiye yi gelişmekte olan stratejik pazar olarak görmekte ve Türkiye nin ilerleyen süreçte dev bir pazara dönüşecek olması bu ülkelere cazip gelmektedir. Yasaların kanunlaşması ile birlikte bu ülkeler, üretimlerinin bir kısmını Türkiye ye kaydırabilir.

 

Son bir yıl içerisinde küresel krize rağmen enerji sektörüne yapılan yatırım üst seviyeye ulaşmıştır. Türkiye, rüzgar yatırımlarını bir önceki yıla göre %196 arttırarak kurulu güçte dünyanın en fazla artış gösteren ülkesi oldu. Sadece 10 yıl içerisinde yapılması planlanan 10 bin MW lik rüzgar santrallerinin oluşturduğu ekipman pazarı büyüklüğü 10 milyar dolar olarak öngörülmüştür.

 

Sektörün gelişmesi ve büyümesiyle katma değeri yüksek üretim, istihdam yaratımı ve enerji piyasası pastasından pay alma imkânı doğacaktır. Öyle ki bu dev pazardan elde edilecek vergi gelirinin yanı sıra kurulacak ekipman üretim tesisleri ve santraller istihdama katkı sağlayacak. Uzun vadeli getirisi yüksek bir Pazar için bugünden adım atmalıyız.

 

Özellikle Yenilenebilir Enerji Yasa Taslağı ndaki (“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”) değişiklikler ile yerli üretimin teşviki, ilk etapta ithalat, sonrasında ise Türkiye de bu alanda bir sanayi oluşumu gerçekleştirecektir. Birçok yabancı ekipman üreticisi Türkiye de yatırım konusunda istekli ve üretim gerçekleştirmek istiyor. İşte WindTech Rüzgâr Enerjisi ve Teknolojileri Fuar ı bu noktada konusunda uluslar arası profesyonelleri- sanayici ve üreticileri- yatırımcıları buluşturan bir platform işlevi görecektir.

 

13-16 Ekim 2010 tarihleri arasında rüzgar enerjisi ve teknolojilerinin kalbi WindTech İstanbul da atacaktır, Türkiye ve dünyanın sektörel yenilikleri ve gelişimine tanıklık etmeniz için sizi bekliyoruz.

 

Hedeflenen ziyaretçi profili;

·         Avukatlar

·         Bankalardan profesyoneller

·         Birlik ve Dernekler

·         Danışmanlar

·         Ekonomistler

·         Endüstriyel firmalar

·         Enerji Endüstrileri

·         Enerji pazarlamacıları

·         Enerji üreticileri

·         Hükümet Temsilcileri

·         İlgili Devlet Kurumları

·         İnşaat ve Yapı Sektörü

·         Mimarlar

·         Mühendisler

·         Pazarlamacılar (Satış, Satın Alma & Risk Yönetimi)

·         Profesyonel firmaların temsilcileri

·         Sanayi Yatırımcıları

·         Satın Almacılar

·         Sektörel kanun koyucu ve uygulayıcılar

·         Sigorta Firmaları

·         Şirket Planlamacıları

·         Tedarikçiler, Tedarik Zinciri Yöneticileri

·         Yatırımcılar

·         Yayın Kuruluşları

www.windtech-istanbul.com

Mart 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR