ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Enerji KİT’lerinin borçları mahsup edilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Tasarı, ibadethanelerin enerji borçlarının mahsup edilmesini de öngörüyor.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı görüşüldü. Tasarıyla, enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacaklarının düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

 

Tasarı, enerji alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından BOTAŞ, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları, TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ ile sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait dağıtım şirketlerini kapsıyor.

TEDAŞ hariç olmak üzere, tasarı kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, düzenlemenin yayımından önceki ay sonu itibariyle birbirlerine olan ödenmemiş borç ve alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında hesaplanan fer’iler terkin edilerek TEDAŞ’a devredilecek ve aynı kuruluşa ilişkin borç ve alacaklar netleştirilerek muhasebeleştirilecek. Bu kapsamda, TEDAŞ, sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketlerine, EÜAŞ ise bağlı ortaklıklarına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini kendi içinde yönetmeye yetkili olacak. www.milliyet.com.tr / 26.06.2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR