ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Güneşkent – Yeşil Antalya Projesini hayata geçirebilmek için başlatmış olduğumuz ve paydaşları içinde GENSED – Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, Sabancı Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu – UFTP, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Araştırma Merkezi – ODTÜ – GÜNAM, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu konsorsiyum ön çalışmalarını tamamlamış ve 27 Temmuz 2010 Salı günü saat 10.30’da Antalya’da düzenlenecek olan imza töreni ile bu faaliyetini basına duyurma kararını almıştır.

                                        

4 Yıldan fazla sürmesi beklenen ve birçok prototip uygulamanın da yapılacağı projemizin ana finansmanı Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı kanalıyla geliştirilecek olan bir proje başvurusu ile Avrupa Birliği destek fonu tarafından karşılanacak olup bu tutar 3 – 4 M€ düzeyinde olacaktır. Bunun yanında projemizin AB tarafından kabulüne kadar geçecek olan süredeki ön finansmanını sağlayabilmek için de kısa tanıtım dosyası ek’te verilen bir sponsorluk arayışımız söz konusudur.

 

Tamamıyla gönüllülük esasına dayanan ve sosyal sorumluluk bilinci ile sağlanması hedeflenen bu sponsorluğun katkısı ile başarıya ulaşacak etkinliğimizle Yerel Yönetimler (Belediye) tarafından başlatılan ilk proje gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Ek’:

 

GÜNEŞKENT ANTALYA PROJESİ “GELECEĞİ BUGÜNDEN KURUYORUZ”

 

Güneşkent - Yeşil Antalya - Projesi, Türkiye’de ilk kez bir kentin;  yerel yönetimin öncülüğünde, iklime, insana, kültürel ve doğal mirasa saygılı, sürdürülebilir ve herkes için yaşanabilir geleceğinin tüm paydaşlarınca katılımcı bir şekilde bugünden biçimlendirileceği uzun soluklu bir girişimin adıdır. Doğal ve tarihi mirası, ekonomik önemi ile Türkiye’nin incisi Antalya, yaşanabilir geleceğini güvenceye alacak böyle bir girişimi fazlasıyla hak etmektedir.

 

Güneşkent - Yeşil Antalya -, dünyanın dört bir yanında iklim dostu kentler, yeşil kentler, güneş kentleri gibi sayısız girişimin derslerini projeye taşıyacak, uluslararası alanda dayanışma ağlarına üye olacaktır.

 

Güneşkent - Yeşil Antalya -, Türkiye’de büyük kentlerin kâbusu olan ulaşım sorunları, çevre kirliliği, plansız ve insana duyarsız büyüme, yaşayanlarının ve paydaşlarının parçası olmadığı yanlış kararların olumsuz etkileri gibi etkenleri bertaraf edecek bir bölgesel gelişmenin ilk adımlarını atmak istemektedir.

 

İklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya kaldığı en aşılması zor görünen sorunlardan biridir. Toplumsal, kültürel davranış kalıplarından ve tüketim alışkanlıklarından, enerji üretim ve tüketim profiline, mal ve hizmet üretim biçimlerinden doğaya dost olmayan kentleşmeye, iklim değişikliği insanlığın tüm varlığını yeniden ve iklim dostu olarak gözden geçirmesi zorunluluğunu dayatmaktadır. Güneşkent Antalya, uzun vadede iklim dostu bir kent yaratmanın gereklerini ortaya koymaya çalışacak, gereksinim duyulacak her türlü yetenekleri belirleyecek ve gerçekleşme yolunda ilk adımları atacaktır. Enerji üretim, tedarik ve tüketimi, yapı stoku, ekonomi sektörler ve gelecekleri, yaşanabilir bir kent ekolojisi ve geleceği, sürdürülebilir ulaşım, kentsel ekonominin geleceği, yeni ekonomik gelişme  ve ‘yeşil yenilenme’ yoluyla nitelikli istihdam yaratma potansiyelleri gibi tüm can alıcı alanlar Güneşkent -Yeşil Antalya-’nın üzerine eğileceği konular olacaktır.

 

Güneşkent -Yeşil Antalya-, tüm uzun vadeli amaç ve hedeflerin paydaşlarca katılımcı bir şekilde belirlenmesine çalışacak, sürdürülebilir kent kurgularını yaratıcı kamusal kampanyalarla oluşturmaya, yaymaya ve gerçekleştirmeye çalışacaktır.

 

Güneşkent -Yeşil Antalya-, uzun soluklu bir girişimin sadece ilk adımı olabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Türkiye’nin yukarıda sıralanan çok sayıda alan ve disiplinde ülkenin birikimini ve zenginliğini kullanmaya çalışacak ama uluslararası deneyimden de sonuna kadar yararlanacaktır.

 

Güneşkent -Yeşil Antalya-, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) öncülüğünde Güneş Enerjisi Sanayi ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP), Akdeniz Üniversitesi (AU), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EU–GEE), Muğla Üniversitesi (MU) ve Sabancı Üniversitesi (SU)’nin koordine ettikleri bir takım ile yola koyulmaktadır.

 

Bu Konsorsiyum, İyi Niyet Protokolü ile yola çıkarak ön çalışmalarını yapacak ve daha sonra Ana Sözleşme ile projeye başlayacaktır.

 

Antalya’nın Güneşkent olması, tüm dünyada Türkiye’nin saygınlık kazanması anlamına gelecektir. Bu projede siz değerli yatırımcılarla ön çalışma sürecinde birlikte hareket etmek bizleri de sonsuz mutlu kılacaktır.

 

Bu kapsamda, Güneşkent -Yeşil Antalya- Projesi, daha hızlı faal hale gelebilmesi için, sizlerinde desteklerini ihtiyaç duyacaktır. Siz değerli yatırımcılardan gelecek olan tüm destekler, hem Antalya’yı yenilenebilir enerji kaynakları düzeyinde bir dünya markası yapacak hem de tüm Türkiye’de örnek bir kent olma girişimi sağlayacaktır.

 

Bu aşamada ‘Güneşkent -Yeşil Antalya- Projesi’ kapsamında birlikte hareket edebileceğimiz kriterler şu şekilde belirlenmiştir;

 

Platin Sponsor: 20.000 TL

à Platin Sponsor; projenin anlatıldığı, uygun görülen ve belirli aralıklarla yapılan basın ve yayın organlarında destekleyici Ana Sponsor olarak lanse edilir, kendisinin vereceği basın demeçlerinde (proje komitesinden onay almak koşulu ile) proje hakkında bilgi verebilir, 

à Paltin Sponsor; projenin sempozyum, panel, kongre vb. yerlerde yapılan tanıtımlarında sözel olarak lanse edilir,

à Platin Sponsor, proje başlangıcındaki tanıtım toplantısında; Plaket,  Teşekkür Belgesi ve Ana Sponsorluk Belgesi ile ödüllendirilir.

 

Altın Sponsorlar: 10.000 TL

à Altın Sponsorlar, projenin anlatıldığı, uygun görülen ve belirli aralıklarla yapılan basın ve yayın organlarında destekleyici Altın Sponsorlar olarak lanse edilir, kendisinin vereceği basın demeçlerinde (proje komitesinden onay almak koşulu ile) proje hakkında bilgi verebilir, 

à Altın Sponsorlar; projenin sempozyum, panel, kongre vb. yerlerde yapılan tanıtımlarında sözel olarak lanse edilir,

à Altın Sponsorlar, proje başlangıcındaki tanıtım toplantısında; Plaket, Teşekkür Belgesi ve Altın Sponsorluk Belgesi ile ödüllendirilir.

 

Gümüş Sponsorlar: 5.000 TL

à Gümüş Sponsorlar, projenin anlatıldığı, uygun görülen ve belirli aralıklarla yapılan basın ve yayın organlarında destekleyici sponsorlar arasında lanse edilir, kendilerinin vereceği basın demeçlerinde (proje komitesinden onay almak koşulu ile) projenin destekleyici sponsorlarından olduğu bilgisini verebilirler,

à Gümüş Sponsorlar; projenin sempozyum, panel, kongre vb. yerlerde yapılan tanıtımlarında sözel olarak lanse edilirler,

à Gümüş Sponsorlar, proje başlangıcındaki tanıtım toplantısında; Plaket, Teşekkür Belgesi ve Gümüş Sponsorluk Belgesi ile ödüllendirilirler.

 

Bronz Sponsorlar: 2.500 TL

à Bronz Sponsorlar, projenin anlatıldığı, uygun görülen ve belirli aralıklarla yapılan basın ve yayın organlarında 2. dereceden destekleyici sponsor olarak lanse edilirler,

à Bronz Sponsorlar; projenin sempozyum, panel, kongre vb. yerlerde yapılan tanıtımlarında sözel olarak lanse edilirler,

à Bronz Sponsorlar, proje başlangıcındaki tanıtım toplantısında; Plaket, Teşekkür Belgesi ve Bronz Sponsorluk Belgesi ile ödüllendirilirler.

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR