ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

KKTC YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Bugün ilk toplantısını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yatırım Danışma Konseyi’nin sonuç bildirgesi, Başbakan İrsen Küçük tarafından açıklandı. Sonuç bildirgesinde, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması gerektiği belirtiliyor.

 

Raporun özelleştirmeyle ilgili bölümünde ise telekomünikasyon hizmetleri, enerji üretim ve dağıtımı, havaalanı işletmesi, hava ve denizyolu ulaşımı gibi alanlarda süratle özelleştirmeye gidilmesi gerektiği ifade ediliyor.

 

Finans sektörüne ilişkin tavsiyede ise banka faizlerinin düşürülmesi ve kredi dönüşlerinin daha sağlıklı olması için gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.

 

Konseyin sonuç bildirgesinde hava ulaşımı için Kıbrıs Türk Hava Yolları yerine çoğunluğu özel şirkete ait bir hava yolu şirketi kurulması tavsiye ediliyor.

 

Konsey toplantısının sonuç bildirgesini açıklamak için düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Konseyi Eş başkanları Günay Çerkez ve Mustafa Fethi Gürbüz de katıldı.

 

Sonuç bildirgesini okumadan önce konsey çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başbakan Küçük, konseyin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak  ve ada ekonomisinin rekabetçi yapıya kavuşması açısından  önemli bir girişim olduğuna inanç belirtti.

 

Konseyin işleyişine de değinen Başbakan Küçük, konseyin Başbakan başkanlığında ilk yıl 2 kez, daha sonra yılda 1 kez toplanacağını, toplantılar sonrasında alınacak  tavsiye kararlarının 3 ayda bir raporlandırılarak, konsey üyelerine sunulacağını kaydetti.

İrsen Küçük daha sonra, sonuç bildirgesinde yer alan önerileri açıkladı.

 

Kamuda yapılması öngörülen düzenlemelere ilişkin  tavsiyeleri anlatan Küçük, bunları, kamu personelinin çalışma kurallarının hayata geçirilmesi, kamu yönetiminin idari kapasitesinin AB uyum yasalarına uygun olarak yapılandırılması, YAGA’nın etkinlik ve karar verme yetkinliğinin artırılması, kamu maliye yönetimi ve kontrol yasası, kamu finansmanı ve borçlanma yasasının ivedilikle uygulamaya konması, vergi kayıplarının önlenmesi için vergi  idaresinin etkinleştirilmesi, kamu alımlarında  şeffaflık sisteminin yaygınlaştırılması, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi, kamu hizmetlerinin kalite ve süratinin arttırılması için e-devlet uygulamasına geçilmesi olarak sıraladı.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki  çalışma hayatı ve  dış yatırımlara ilişkin alınan tavsiye kararlarını da kamuoyunun bilgisine getiren Küçük,  telekomünikasyon hizmetleri, enerji üretim ve dağıtımı, havaalanı işletmesi , hava ve denizyolu ulaşımı gibi alanlarda özelleştirmenin süratli bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını belirtti.

 

Küçük, banka kredi faaliyetlerinin düşürülmesi, dönmeyen banka kredileri konusunda yeni tedbirlerin alınması, bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki  mal varlıklarının kredi karşılığı olarak  kabul edilmesi gibi düşüncelerin de raporda yer aldığını ifade etti.

 

Başbakan Küçük raporda,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ürünlerinin rekabet gücünün  artması için Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının  hızlandırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye  ihracatının önündeki engellerin tespit edilerek  ihracatın desteklenmesi, turizm master planının ivedilikle uygulamaya konması, serbest  bölgelerin yasal ve fiziki altyapılarının geliştirilmesi  yönünde tavsiye kararı bulunduğunu da söyledi.

 

Sonuç bildirgesinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun fiziki ve personel kapasitesinin arttırılması, yabancılar için konut alımı ve tapu devir işlemlerinin kolaylaştırılması, kapsamlı bir yargı reformunun yapılması, Yeşil Hat Tüzüğü ile ticareti artan ürünlere yönelik  üretimlerin arttırılması amacıyla meslek  örgütleri tarafından ilgili sanayicilere gerekli teşviklerin sağlanması, Doğrudan Ticaret Tüzüğünün hayata gerçilmesi yönünde Türkiye’nin desteğiyle Avrupa Birliği nezdinde ortak girişimler gerçekleştirilmesi gibi kararlar da yer alıyor.

 

Küçük, raporda ayrıca ulaştırma arzının arttırılması için Kıbrıs Türk Havayolları yerine  çoğunluk hissesi özel sektöre ait yeni bir havayolu şirketinin kurulmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiye yer aldığını açıkladı.

 

İrsen Küçük, Türkiye’den elektrik ve su getirilmesine yönelik projelerin ivedilikle sonuçlandırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki natif enerji kaynaklarına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılarak, mevcut  enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi,  iki ülke arasındaki iletişim altyapısının özel sektör öncülüğünde güçlendirilmesi, yatırımda kullanılan enerji fiyatlarının rekabet edebilir düzeye indirilmesi,  liman hizmetlerinin rekabete açılması yönünde tavsiyelerin de raporda bulunduğunu anlattı.

 

Küçük, yüksek eğitim ve turizme yönelik  tavsiye kararlarını da, yüksek öğrenim sisteminin gözden geçirilerek etkinlik ve sürdürülebilirliğine ilişkin bir master plan hazırlanması, turizm çeşitlendirme çalışmaları yapılması olarak sıraladı. www.brtk.net / 05.10.2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR