ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

4.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Mayıs’ta

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi‘nin Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi desteği ile ilki 2005, ikincisi 2007, üçüncüsü 2009 yılında gerçekleştirilen "Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu"nun dördüncüsü EMO Kocaeli şubesi tarafından 12-13 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

Sempozyumda; enerjinin etkin ve verimli kullanılması, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılması, ALTERNATİF ENERJİ kaynaklarını arama çalışmalarının  hızlandırılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza gereken önemin verilmesini amaçlamaktadır.

 

Oda temsilcileri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile ileri teknoloji üreticilerinin buluşacağı bu sempozyumda, akademik çalışmalar sunulup tartışılacak ve elde edilen sonuçlar ilgili çevrelere iletilecektir. Sempozyum bu boyutuyla, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim alanlarını kapsayan düzenleme ve uygulamalarının, yapılmasına da katkı sağlayacaktır.

 

Teknolojik gelişmelerin sonucu gelişmiş cihazların hem sanayiide hem de bütün tüketim aşamalarında kullanılması nedeniyle kaliteli enerjiye olan ihtiyaç ta o oranda artırmıştır. Ülkemizde enerjideki kalite sorunları ve kesintilerinin ekonomiye verdiği üretim kayıpları şeklinde doğrudan ve cihaz-ekipman bozulmalarına neden olmasıyla verdiği dolaylı kayıpların boyutunu hesaplamak şu an için mümkün görülmemekle birlikte çok yüksek değerlerde olduğu kesindir. Çok büyük ekonomik kayıpların yaşandığı bu sorun ile ilgili araştırma ve çalışmalar çok yetersiz ve azdır. Ancak, bu konuda araştırmalar yapmış olan ülkelerdeki verilere bakıldığında, enerji kalite sorunu o ülkelere göre daha fazla olan ülkemizdeki kayıpların büyük olduğu anlaşılmaktadır.

 

Enerji politikalarının, sürdürülebilir bir enerji sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğu tüm dünya ülkeleri tarafından gittikçe artan bir şekilde kabul edilmektedir Ülkemiz ve Dünya enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı, çevreye olan etkisinin asgari seviyeye indirilmesi, dolayısıyla doğal kaynaklarının verimli kullanılması açısından hem stratejik hem de insanlığın geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

 

Yüzyılımızın ilk çeyreği yaşanırken, kapitalizm tarihinin en büyük çelişkisini yaşamaktadır. Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı bir kez daha görülmektedir. Yaşanan çevre felaketleri insan ve canlı yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. İnsanlık sanayi devriminden bu yana elde ettiği ekonomik kazanımların çok daha fazlasını harcamak durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Geleneksel enerji kaynaklarının sınırlılığı ve çevreye olumsuz etkileri yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları maliyetleri ve yeni kaynakların bulunması zorluğu, önümüzde ciddi bir sorun olarak durmaktadır.

 

Ülkemizde yapılan araştırmalar, binalarda %30-50, enerjinin yoğun kullanıldığı sanayide ise %25-30‘lara varan enerji tasarruf potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Bir gelişmişlik göstergesi olan kişi başına tüketilen enerji miktarı, artık tek başına bir gösterge olarak kabul görmemektedir. Enerjinin verimli kullanıldığının bir göstergesi olan "Enerji Yoğunluğu" yani Gayri Safi Yurtiçi Hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarı en önemli gösterge olmuştur. OECD ülkeleri ortalaması 0,19 iken ülkemizde bu oran 0,38‘dir. Bu durum, enerjiyi OECD ülkelerine göre iki kat daha verimsiz kullandığımızın bir göstergesidir.

 

Sempozyum Takvimi

11 Mart 2011

Bildiri Son Gönderme Tarihi

04 Nisan 2011    

Bildiri Kabul Yazılarının Gönderilmesi

11 Nisan 2011 

Bildiri Son Düzeltme Tarihi

20 Nisan 2011    

Katılım Ücretlerinin Son Ödeme Tarihi

www.guneshaber.net

12.02.2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR