ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

EPDK, RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

 

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında birden fazla ölçüm istasyonu kurulmasının talep edilmesi durumunda, ölçüm istasyonlarının birbirini etkilememesi yönündeki düzenleme Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

 

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında birden fazla ölçüm istasyonu kurulmasının talep edilmesi durumunda, ölçüm istasyonlarının birbirini etkilememesi yönündeki düzenleme Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK)Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete`de yayımlandı. 22 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre ölçüm yapılacak sahada rüzgar ölçüm istasyonunun kurulması için gerekli olan, sahaya ilişkin izinlerin alınması ilgili tüzel kişinin sorumluluğunda olacak. Bu izinler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne başvuru yapılmadan önce ilgili tüzel kişi tarafından alınacak ve başvuru dosyasına eklenecek.

 

Aynı Tebliğin rüzgâr ölçümlerinin sahayı temsil etmesiyle ilgili 5. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre ölçüm istasyonu, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer alacak. Aynı sahaya birden fazla ölçüm istasyonu kurulmasının talep edilmesi durumunda, ölçüm istasyonlarının birbirini etkilememesi yönündeki düzenleme Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

 

RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU YAPISI

Ölçüm istasyonu; rüzgar hızı sensörü, rüzgar yönü sensörü, sıcaklık sensörü, basınç sensörü, bağıl nem sensörü ile ölçüm kayıt cihazından oluşacak. Rüzgar ölçüm direğinin yüksekliği minimum 60 metre olacak. Rüzgar ölçümleri, birisi 30 m, diğeri direğin en üst seviyesinde olmak üzere en az iki seviyede yapılacak. Başvuru sahibi bu iki seviyede yapılan ölçümlere ilave olarak farklı seviyelerde de rüzgar ölçümü yapabilecek. Basınç, sıcaklık ve nem ölçümleri ise en az 3 metre yükseklikte gerçekleştirilecek. Başvuru sahibi basınç, sıcaklık ve nem ölçümlerini en az 3 metre yükseklikte yapılan ölçümlere ilave olarak farklı seviyelerde de yapabilecek. Yapılan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde değişikliğe sebep olacak herhangi bir müdahale olmaksızın çevrimiçi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne ye iletilecek. Veri iletimi, günün belli bir saatinde veri kayıt cihazı tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün belirleyeceği e-posta adresine veya terminale otomatik olarak gönderilecek. Kayıt edilen tüm ölçüm verileri, belli zaman aralıklarında veya ölçüm süresinin sonunda, verileri değiştirecek herhangi bir müdahale olmaksızın orijinal olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne elektronik ortamda sunulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne sunulacak verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden başvuru sahibi sorumlu olacak.

 

RÜZGAR ÖLÇÜM SÜRESİ

Bir yıllık ölçüm süresi içerisinde, işletme veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20`den daha fazla olamayacak. Veri kaybının yüzde 20`ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir veya birkaç meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak istatistiksel veri tamamlama yöntemlerinden birisi (enterpolasyon ve benzeri) kullanılarak elde edilecek. Ölçüm verilerinden anormal olduğu değerlendirilen veriler için de, yüzde 20`lik kayıp veri sınırının içinde kalmak kaydıyla, istatistiksel veri tamamlama yöntemlerinden birisi kullanılabilecek.

 

RÜZGAR ÖLÇÜMÜN KAYDEDİLMESİ

Rüzgar ölçüm istasyonlarında beş saniye veya daha kısa sürelerde ölçülen veya hesaplanan, rüzgar hızı için ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum, rüzgar yönü için ortalama ve standart sapma, diğer parametreler için ortalama, minimum ve maksimum değerler bir veya on dakikalık aralıklarla kayıt edilecek.

 

ÖLÇÜM YAPILACAK SAHADA İSTASYONUN KURULMASI İÇİN GEREKLİ İZİNLER TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN ALINACAK

 

Ölçüm yapılacak sahada ölçüm istasyonunun kurulması için gerekli olan, sahaya ilişkin izinlerin alınması ilgili tüzel kişinin sorumluluğunda olacak. Bu izinler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne başvuru yapılmadan önce ilgili tüzel kişi tarafından alınacak ve başvuru dosyasına eklenecek. Ölçüm istasyonu, güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer alacak. Aynı sahaya birden fazla ölçüm istasyonu kurulmasının talep edilmesi durumunda, ölçüm istasyonlarının birbirini etkilememesi yönündeki düzenleme Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

 

LİSANS BAŞVURULARINDA ÖLÇÜM VERİLERİNDE BULUNDURULACAKLAR

Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında şu ölçüm verileri bulundurulacak:

"-Lisans başvurusu kapsamındaki tesisin kurulacağı alandaki güneş ölçüm istasyonunda TS ISO 9060 veya ISO 9060 standardına uygun güneş radyasyon ölçüm sensörü (piranometre) ve güneşlenme süresi sensörü kullanılacak.

-Ölçüm istasyonunda ayrıca sıcaklık sensörü, bağıl nem sensörü, rüzgar hızı ve rüzgar yönü sensörü ile ölçüm kayıt cihazı bulunacak.

-2 ila 5 metre arasında bir yükseklikte kurulan piranometre ile yeryüzünün yatay düzlemindeki bir metrekaresine gelen toplam güneş radyasyonu ölçülecek ve dakikalık veya on dakikalık bazda kayıt edilecek.

-2 ila 5 metre arasında bir yükseklikte kurulan güneşlenme süresi sensörü ile dakikalık olarak yapılan ölçümlerden saatlik toplamlar kaydedilecek. Ölçüm istasyonunda kullanılan güneş ölçüm sensörlerinin TS ISO 9060 veya ISO 9060 standardına uygunluk belgesi, güncel kalibrasyon sertifikası ve benzeri belgeler başvuru dosyasında yer alacak.

-Yapılan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde değişikliğe sebep olacak herhangi bir müdahale olmaksızın çevrimiçi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne iletilecek. Veri iletimi, günün belli bir saatinde veri kayıt cihazı tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün belirleyeceği e-posta adresine veya terminale otomatik olarak gönderilecek.

-Kayıt edilen tüm ölçüm verileri, belli zaman aralıklarında veya ölçüm süresinin sonunda, verileri değiştirecek herhangi bir müdahale olmaksızın orijinal olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne elektronik ortamda sunulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne sunulacak verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden başvuru sahibi sorumlu olacak."

 

VERİ KAYBI YÜZDE 20`DEN FAZLA OLMAYACAK

Yerinde yapılan en az altı aylık ölçüm süresi içerisinde, işletme veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20`den daha fazla olamayacak. Veri kaybının yüzde 20`ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir veya birkaç meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak istatistiksel veri tamamlama yöntemlerinden birisi (enterpolasyon ve benzeri) kullanılarak elde edilecek. Ölçüm verilerinden anormal olduğu değerlendirilen veriler için de, yüzde 20`lik kayıp veri sınırının içinde kalmak kaydıyla, istatistiksel veri tamamlama yöntemlerinden birisi (enterpolasyon ve benzeri) kullanılabilecek. Bu arada Yönetmelikle Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu"nda da değişikliğe gidildi.

Ankara (ANKA)

www.haberx.com

31 Mart 2012

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
 
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR