ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK İÇİN YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINDA, YARIŞMA ESASLARI BELİRLENDİ

 

TEİAŞ, güneş enerjisine dayalı YEK destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak üretim lisans başvurularından, aynı bölge veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için fiyatların eksiltilmesi yöntemi ile yapılacak yarışmanın usül ve esaslarını belirledi.

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, güneş enerjisine dayalı YEK destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak üretim lisans başvurularından aynı bölge veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için, fiyatların eksiltilmesi yöntemi ile yapılacak yarışmanın usül ve esaslarını belirledi.

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü`nün Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği Resmi Gazete`de yayımlandı. Yönetmelik, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, güneş enerjisine dayalı YEK destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak üretim lisans başvurularından aynı bölge veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için Kanunda belirlenen süre boyunca uygulanmak üzere, fiyatların eksiltilmesi yöntemi ile yapılacak yarışmanın usül ve esaslarının belirlenmesini ve yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsıyor. Buna göre elektrik piyasasında güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan üretim lisansı başvurularından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ`a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek GES projeleri olarak ilan edilecek. Yarışmaya katılabilecek GES projelerine ilişkin listeler, TEİAŞ`ın internet sayfasında aynı bölge veya aynı trafo merkezi için Trafo Merkezi bazında yayımlanacak. Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü trafo merkezinin GES bağlanabilir kapasitesi ile ilgili bilgiler yer alacak. Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ`a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilecek. Yarışma TEİAŞ`ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılacak.

 

BAŞVURU ESASLARI

Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri bölge veya trafo merkezleri ile yarışmaya katılacakları kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ`ın internet sayfasında yayımlanacak. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı gönderilecek. Davet yazısı ekinde GES eksiltme bedeli teklif mektubu formu, taahhütname örneği ve kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunacak. TEİAŞ`ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 takvim gününden az olamayacak. Şirket, teklifini üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından verilen arşiv numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim edecek. Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamayacak. Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, her bir MW`ın virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın 10 bin TL ile çarpılması ile elde edilecek. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, ilgili proje işletmeye girinceye kadar TEİAŞ tarafından tutulacak.

 

YARIŞMA TEİAŞ TARAFINDAN OLUŞTURULAN BİR KOMİSYON TARAFINDAN YAPILACAK

Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üyeden oluşacak. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hallerde asil üye yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenecek. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilecek ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanacak. Asil üyeler yarışma sonuçlandırılana kadar başka bir konuda görevlendirilemeyecek.

 

GES EKSİLTME BEDELİ ANLAŞMASI

Lisans verilmesi EPDK tarafından uygun bulunan şirket ile TEİAŞ arasında EPDK tarafından belirlenen süre içerisinde "GES Eksiltme Bedeli Anlaşması" imzalanacak. GES Eksiltme Bedeli Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydedecek. Ankara (ANKA)

www.haberx.com

29 Mayıs 2012

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR