Güneş 2011 yatırımlarının lideri oldu

2011 yılı temiz enerji yatırımlarının yarıya yakını güneş enerjisi sektöründe gerçekleşti.

 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bir çalışma güneş enerjisinin toplam yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artan payına dikkat çekiyor.

 

“PV Status Report 2011” başlıklı çalışmaya göre 2011`de küresel yenilenebilir enerji sektöründe 263 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti.

 

Raporda 2011 yılında rüzgar enerjisi ve enerji verimliliği yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında gerilediği bildirilirken, güneş enerjisi sektöründe ise bir önceki yıla göre yüzde 44`lük artış ile 128 milyar dolar yatırım yapıldığı bilgisi verilirken, bu yatırımların 71 milyar dolarlık kısmının ise küçük ölçekli sistemlerde gerçekleştiği ifade ediliyor.

 

Çalışmaya göre sektördeki üretim kapasitesi 2011`de yüzde 37`lik artış ile 35 GW seviyesine ulaşırken, mevcut üretim kapasitesinde Çinli ve Tayvanlı firmalar ise yüzde 65 paya sahipler.

 

Raporda sektörde yaşanan iflaslar ile üretim yavaşlatma ve durdurma kararlarına rağmen sektöre yeni giren veya kapasite artıracağını açıklayan firmaların olduğu, bu açıklamaların tamamının gerçekleştiği takdirde ise 2012 yılında üretim kapasitesinin 80 GW`ı aşabileceği ifade ediliyor. Çalışmada bu durumun sektörde birleşme ve satın almaları artırabileceği yorumunda bulunuluyor.

 

Çalışmada çeşitli kuruluşların 2012`de dünyadaki kurulu güneş enerjisi gücünün 28.4 GW ila 35.4 GW arasında artmasını öngördüğü belirtilirken, 2012`nin ilk altı ayında ise bu gücün 13 GW arttığı bilgisi veriliyor. Bununla birlikte çalışmada IEA`nın Temmuz ayında yayınladığı bir raporda dünyadaki fotovoltaik kurulu gücün 2017 yılında 2011`e göre kümülatif olarak 3 kat artacağının öngördüğünün de altı çiziliyor.

www.yesilekonomi.com

08.10.2012

PV Status Report 2011
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR