ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

İZKA`dan yenilenebilir enerji ve çevreye 30 milyon TL destek

İzmir Kalkınma Ajansı`nın (İZKA) Aralık ayında teklif çağrısına çıkmış olduğu Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programının değerlendirme sonuçları açıklandı.

 

İzmir`de yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve çevre teknolojileri üretiminin teşvik edilmesine odaklanan program kapsamında projelere toplam 30 milyon TL kaynak aktarılacak. Mali destek programı kapsamında destelenecek projelerle İzmir`de kurum ve kuruluşların enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeleri, özel sektörün çevrenin korunmasına yönelik ürünler üretmeleri sağlanacak. Ayrıca bu program ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve fosil yakıt kaynaklı küresel ısınma ile mücadele hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

 

Son başvuru tarihi olan 1 Mart 2013 Cuma günü itibarıyla, İZKA`ya 107 adet proje teklifi sunuldu. Başvuruların 24`ü kar amacı gütmeyen kuruluşlardan (yerel yönetimler, üniversite rektörlükleri ve organize sanayi bölgeleri), 83`ü ise kar amacı güden kuruluşlardan (KOBİ`ler ve kooperatifler) geldi. Başvuruların kurumlara göre dağılımına bakıldığında KOBİ`lerden 80, yerel yönetimlerden 12, üniversite ve OSB`lerden 6`şar, kooperatiflerden ise 3 proje teklifi sunuldu. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin İZKA Yönetim Kurulunca onaylanmasının ardından toplam 51 proje başarılı bulundu. Kar amacı güden bileşeninde 27 proje asil, 6 proje yedek listede; kar amacı gütmeyen bileşeninde ise 18 proje asil listede yer aldı. Asil listede yer alıp, İZKA ile destek sözleşmesi imzalamayan ve destekten feragat eden başvuru sahipleri yerine, yedek listede yer alan projelerin başvuru sahipleri, en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sıra ile destek sözleşmesi imzalamaya davet edilecek.

 

Başarılı projelerin uygulanmasıyla İzmir`de 36 adet yenilenebilir enerji sistemi (26 güneş, 4 rüzgâr, 3 hibrit, 3 biyokütle) yatırımı desteklenerek yaklaşık 10 MW gücünde lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu miktar yaklaşık 2000-2500 konutun, bir başka deyişle yaklaşık 10 bin kişinin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Öte yandan programın bir diğer önceliği kapsamında yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları desteklenerek 12 yeni ürün ortaya çıkması ve İzmir`in bu sektörlerdeki teknoloji üretiminde de gelişmesi hedefleniyor. Ayrıca başarılı projelerin İzmir`de yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımına katkı sağlaması bekleniyor.

 

Programın etkisinin başarılı projelerin hayata geçmesiyle ortaya çıkacak sonuçlarla sınırlı kalmaması, lisanssız elektrik üretimi sistemlerinin diğer kurum ve kuruluşlara örnek oluşturması ve projelerin çarpan etkileriyle sektördeki mevcut pazarın hareketlendirilmesi öngörülüyor. Böylece sanayicilerin pazardaki talebi yerli üretimle karşılamak amacıyla bu sektörde teknoloji üretimine yönelik yatırımlarını artırması ve yabancı yatırımcılar için de İzmir`in bir fırsat bölgesi olması hedefleniyor.

 

PROJELER KAPSAMINDA 50 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

İZKA`nın mali destek programının bir diğer önemli etkisiyse, desteklenen projelerde İzmir`de üniversite-kamu-özel sektör işbirliklerinin artırılması ve başta nitelikli insan kaynağı olmak üzere yeni istihdam olanakları olacak. Program kapsamında 32 projede kurumlar İzmir üniversiteleri ile işbirliği yapacak; 5 proje ise bizzat üniversiteler tarafından yürütülecek. Öte yandan, projeler kapsamında 33`ü nitelikli istihdam olmak üzere toplam 50 kişi istihdam edilecek.

 

2014 ORTALARINDA PROJELER BİTECEK

İZKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergüder Can mali destek programının tamamlanmasıyla birlikte, destek alan kurum ve kuruluşların eş finansmanları da dikkate alındığında toplam 55,5 Milyon TL`lik mali kaynağın İzmir ekonomisine enjekte edileceğini belirtti. Can, İZKA ile başarılı projelerin başvuru sahipleri arasında mali desteğe yönelik sözleşmelerin imzalanmasının Haziran ayının sonu itibari ile tamamlanacağını söyledi. Mali destek programı kapsamında sunulan projelerin 2014 yılının ortaları itibariyle biteceğini ifade eden Can, projelerin bitmesiyle ülkemizde oldukça sınırlı sayıda olan yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimi yapan sistemlerin İzmir`de yoğunlaşacağını ve İzmir`in bu konuda diğer şehirlere örnek olacağını belirtti. Can, İZKA`nın yenilenebilir enerji ve çevreye odaklanmış bu mali destek programının hedeflerine ulaşmasının önemli olduğunu belirtirken, destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara projelerin yürütülmesi çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu, programın sonuçlarının İzmir için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

http://haber.stargazete.com / ege

17.05.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR