ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Çevreci tesislere elektrik enerjisi desteği!

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayınlandı!

 

Karara göre; elektrik enerjisi desteği ödemeleri Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

 

Çevreye duyarlı konaklama tesislerine sağlanan enerji desteğinin kapsamından yatırım dönemindeki elektrik tüketimi çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi alan işletmelerin tükettikleri elektrik bedelinin bir kısmı bakanlıkça karşılanacak.

 

Bakanlar Kurulunun Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Kararı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, düzenlemenin kapsamında yatırım dönemindeki elektrik tüketimi harcamaları çıkarıldı. Düzenlemenin kapsamı, Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmeleri içerecek şekilde yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusunu belgeyi alan işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmı bakanlık tarafından karşılanacak. Elektrik enerjisi desteği tutarı, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin, tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerde en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak.

 

Yararlanılacak destek tutarının belirlenmesinde fon, pay, gecikme faizi ve tüm vergiler hariç tutulacak.

 

Destekten yararlanabilmek için, söz konusu belge sahiplerinin ilk müracaatlarında, belirtilen bilgi ve belgelerle il kültür ve turizm müdürlüklerine başvurması gerekecek.

 

İşletmeler, elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi ile belgelendirilmesini takip eden aybaşı itibariyle ödemeye hak kazanacak.

 

Ödemelere ilişkin işlemler valiliklerce ve/veya gerekli görülmesi halinde bakanlıkça denetlenecek.

 

Bu karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik enerjisi desteğinden yararlanamayacak.

 

Öte yandan daha önce yürürlüğe konulan "Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar" yürürlükten kaldırıldı. Bu karar kapsamında şimdiye kadar faturalandırılmış olan enerji desteği ödemeleri bakanlık bütçesinden karşılanacak.

 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderine ilişkin farkın Bakanlıkça karşılanabilmesi için, söz konusu belge sahiplerinin ilk müracaatlarında aşağıdaki bilgi ve belgelerle il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor;

 

-Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesini temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,

 

-Turizm Elektrik Enerjisi Desteğine İlişkin Beyan ve Taahhütname,

 

-Vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası, aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası,

 

-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi, özel tedarikçi veya lisans sahibinin adı ve abone numarası.

 

Destekten yararlanamayacaklar:

Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler, aynı dönem için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteği alamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteğinden yararlanan veya yararlanacak işletmeler, bu karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat edemeyecek.

 

Resmi Gazete`de yayınlanan karar şöyle:

Ekli “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/06/2013 tarihli ve 8626 sayılı yazısı üzerine, 12/03/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 16’ncı, 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Kanunun 17’nci, 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 08/07/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

www.enerjipostasi.com

06.09.2013 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR