ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Ge Ceo su Falco!

Ge Ceo su Falco: Avrupa nın Refahı Düşük Karbon Alanında Yapılacak Yeniliklere Bağlı

 

General Electric (GE) International Başkan ve CEO su Nani Beccalli-Falco AB nin mali istikrar paketinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

 

GE International Başkan ve CEO su Nani Beccalli-Falco Avrupa nın gelecekte de büyük bir ekonomik güç olarak konumu koruyabilmesinin, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün yenilik yapmasını destekleyen, teşvik eden ve ödüllendiren bir ortamın oluşturulmasına bağlı olduğunu söyledi. Dünya Ekonomik Forumu Avrupa Zirvesi ne katılan Beccalli-Falco, Zirve nin AB ve Euro bölgesinin istikrarı için çok önemli bir noktada yapıldığını vurguladı.

 

Nanni Beccalli-Falco Dünya Ekonomik Forumu Avrupa Zirvesi nde yaptığı konuşmada, AB nin maliye bakanlarının bir gecede üzerinde anlaşmaya vardığı mali istikrar paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Mali istikrar paketinin, AB nin, Ortak Pazar ın kurulmasından bu yana attığı en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Beccalli-Falco, söz konusu paketi "AB nin küresel bir siyasi ve ekonomik güç olma potansiyelini gerçekleştirmek için, daha fazla uyumun tek seçenek olduğunun bir göstergesi" olarak niteledi.

 

Beccali-Falco, "Daha fazla uyum kısa vadede fedakarlıkta bulunmak anlamına gelse de bunun uzun vadede bütün vatandaşların ve Üye Devletlerin menfaatine olduğunu hepimizin anlaması gerekiyor. Bu hedefin önündeki engelleri kaldırmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

 

Zirve kapsamında, Avrupa da düşük karbonlu bir ekonominin oluşturulmasına ilişkin bir oturumda konuşma yapan GE International Başkan ve CEO su Nani Beccalli-Falco şöyle konuştu :

 

"AB nin yenilikler yaparak Avrupa yı dünya ekonomisinde düşük karbon lideri yapma hedefine ulaşması artık ekonomik, sosyal ve çevresel bir zorunluluktur. Avrupa nın ekonomik anlamda rekabetçiliği buna bağlı. Bu hedef Avrupa nın toparlanmasını da destekleyecektir. 2020 itibariyle yenilenebilir kaynaklar için yüzde 20 hedefine ulaşılmasının net etkisi yaklaşık 410 bin kişilik ek istihdam sağlanması olabilir, Komisyon un üzerinde tartıştığı yüzde 30 azaltma hedefi ise 10 yıllık bir süre boyunca 1,1 milyonun üzerinde ek istihdam sağlayabilir. 2020 itibariyle emisyon oranını yüzde 20 azaltmanın ekonomik maliyeti, bu hedefe ulaşmaya ilişkin mevzuatın kabul edildiği 2008 de tahmin edilene göre yaklaşık 22 milyar Euro azaldı. Artık AB nin ve Üye Devletlerin düşük karbon gündemini yürütmek konusunda gerçek liderlik sergilemesinin zamanı geldi. Düşük karbona ilişkin yenilikler, siyası istikrar ve finansman sağlama mekanizmalarına yeniden odaklanılması bu yolda büyük öneme sahip olacaktır."

 

Beccalli-Falco GE nin yakın zamanda denizüstü rüzgar enerjisi projelerine 340 milyon Euro yatırım yaparak yaklaşık 2 bin kişiye istihdam olanağı yarattığını belirterek, bunun AB nin ve destekleyici ulusal politikaların yarattığı kesinlik sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

 

ÇEVRESEL MALLAR VE HİZMETLER ANLAŞMASI İÇİN ÇAĞRI

Beccalli-Falco, Ticaretten Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Karel De Gucht un Çevresel Mallar ve Hizmetler Anlaşması nın (EGSA) müzakere edilmesi için çağrıldığı teyit toplantısında yaptığı yorumları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini bildirdi.

 

Nani Beccalli-Falco, "GE bu girişimi şiddetle destekliyor. Bir EGSA nın oluşturulması ve yeşil ticaretin özgürleştirilmesiyle devletler yeşil enerji alanı içinde büyüme için katalizör işlevi görebilirler. Ürünlerde ve hizmetlerde yeşil için açık ticaret oluşturma amaçlı bir anlaşma, devletlerin kısa vadede hâlihazırdaki fosil yakıtlarına itimadımızla yenilenebilir kaynaklar ve diğer temiz enerjilere dayalı bir gelecek arasındaki boşluğu doldurmak için atabilecekleri en önemli adımlardan birini temsil

ediyor. Aşırı gümrük vergilerinin ortadan kaldırılması sektörde büyümeye imkan tanınmasını sağlayabilir" dedi.

 

GE nin bugün yeniliklere yatırım yapan şirketlerin ve ekonomilerin bu duraklamadan büyüme için güçlü bir konuma erişmiş olarak çıkacağına gönülden inandığını belirten Beccalli-Falco, bu sebeple krizin son iki yılı boyunca yeni teknolojiler için ARGE yatırımlarını arttırdığını ve ARGE ye yılda 4 milyar Euro dan fazla yatırım yapıldığını söyledi.

 

Nani Beccalli-Falco, "Küreselleşme ekonomik düzende bir kaymaya yol açtı ve bu da AB için hem bir fırsatı, hem de bir güçlüğü beraberinde getirdi. Eğer Avrupa rekabet edecek ve büyük bir ekonomik güç olarak konumunu koruyacaksa, daha yenilikçi olması ve değişen piyasa koşullarına karşılık vermesi gerekiyor. Ya yenilik yapacağız ya da olduğumuz yerde kalacağız. Yenilik Avrupa nın ekonomik anlamda yenilenmesi için katalizör olabilir, ama bu başıboş bir ortamda gerçekleşemez. AB 2020 Stratejisi nin yeniliğe yaptığı vurguyu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Komisyon un AB yi yüksek istihdam, üretkenlik ve sosyal uyum seviyeleri sağlayan akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomiye dönüştürme hedefine ulaşmasına izin verecek politikaları ve koşulları ortaya koyma konusunda bu stratejinin kendini nasıl göstereceği belirsizliğini koruyor.

 

Toplu olarak hem özel sektörün hem de kamu sektörünün birlikte çalışıp, kısa vadeli bir vizyona yatırım yapmanın ötesinde, yeniliği ve eldeki en iyi teknolojileri kullanarak uzun vadeli hedeflere ve çıkarlara ulaşmaya odaklanması gerekiyor" şeklinde konuştu. www.beyazgazete.com / 12.05.2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR