ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Binaların yüzde 20`si yenilenebilir olacak

2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 20`si yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilecek.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla 2023 yılına kadar en az 1 milyon konutla toplam kullanım alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki ticari ve kamu binalarında standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemler oluşturulmasını planlıyor.

 

Bu kapsamda, enerji verimliliği potansiyeli ve öncelikler tespit edilecek. Buna bağlı olarak, bina alt sektörlerindeki enerji tüketimi bilgilerini içeren veritabanı hazırlanacak ve kıyaslama göstergeleri geliştirilecek.

 

Bina tipolojileri için oluşturulan model binaların teknik özellikleri belirlenecek. Bu çalışma 2017`ye kadar sürecek.

 

Mevcut binalar model binalarla kıyaslanacak

Mevcut binaların, model binalarla kıyaslanması sonucunda binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenecek. Bu çalışma 2018`e kadar sürecek. Mevcut binalarda enerji verimliliğinin artırılması için eylem planı geliştirilecek, alınan önlemlerin fayda-maliyet analiz çalışmaları tamamlanacak.

 

Enerji verimliliği açısından piyasadaki yapı malzeme ve teknolojileri değerlendirilecek, buna yönelik AR-GE öncelikleri ve desteklenecek alanlar belirlenecek. Yapılacak bu çalışmalarla kapasite gelişimi de sağlanmış olacak.

 

Yeni binaların enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından

Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının artırılması çalışmaları kapsamında da 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 20`si yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilecek.

 

Yerleşmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması amacıyla da 2023 yılına kadar yeni yerleşmelerde yerleşme ölçeğinde sera gazı emisyonunun mevcut yerleşmelere göre en az yüzde 10 azaltılması hedefleniyor.

 

Binalarda enerji performansı

Binalarda ısı yalıtımının ve verimli enerji sistemlerinin kullanımının sağlanması için Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği iyileştirilecek ve güçlendirilecek.

 

Bu amaçla, yönetmelikte belirtilen bina teknik sistemleriyle ilgili kriterler ve minimum gerekler gözden geçirilecek ve revize edilecek.

 

2017 yılına kadar bütün binalarda BEP Yönetmeliği ve diğer enerji verimliliği yönetmelikleri etkin olarak uygulanacak, tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi verilecek.

 

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimi 2015 yılına kadar yüzde 10 ve 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılacak.

www.samanyoluhaber.com / ekonomi

29.02.2012

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR