ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Temiz Enerji İşbirliği Zirvesi

"2020`ye kadar elektrik talebindeki yıllık artışın yüzde 6,7 ile yüzde 7,5 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.2023 yılına kadar enerji sektörünün yatırım ihtiyacı 130 milyar dolar mertebesindedir" dedi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, "2020`ye kadar elektrik talebindeki yıllık artışın yüzde 6,7 ile yüzde 7,5 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2023 yılına kadar enerji sektörünün yatırım ihtiyacı 130 milyar dolar mertebesindedir" dedi.

 

Çalıkoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Fonu (TURSEFF) tarafından düzenlenen Temiz Enerji İşbirliği Zirvesi`nde yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki küresel fiyat dalgalanmaları, hızlı talep artışı, fosil kaynakların tükenebilir kaynaklar olması ve küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliklerinin dünya genelinde enerji güvenliği riskleri oluşturduğunu söyledi.

 

Dünyadaki sera gazı salınımının 3`te 2`sinin enerji üretimi ve kullanımı kaynaklı olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, sera gazlarının azaltılmasına yönelik enerji politikalarının oluşturulduğunu belirtti.

 

Enerji verimliliğinin yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yapılacak yatırımlarla mümkün olacağını ifade eden Çalıkoğlu, "2030 yılına kadar karbondioksit emisyonundaki azalmayı sağlamak için, enerji verimliliği alanında 10,5 trilyon dolarlık ek yatırıma ihtiyaç olacağı hesaplanmaktadır. Bu değer 2030 yılındaki dünya GSMH`nın yüzde 1,1`ne karşılık gelmektedir. 2009-2030 dönemi arasında elektrik sektörüne yapılacak yeni yatırımların yüzde 71`inin yenilenebilir enerji kaynakları olması beklenmektedir" diye konuştu.

 

Türkiye`nin enerji politikasının, sınırlı doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında enerji koridoru ve enerji terminali işlevlerini üstlenmek şeklinde olduğunu dile getiren Çalıkoğlu, bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılması için çalıştıklarını anlattı.

 

Türkiye`nin 2010 yılı enerji tüketim artışının yüzde 8,9, enerjideki dışa bağımlılığının ise yüzde 70`in üzerinde gerçekleştiğini aktaran Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

 

"1990 sonrası Türkiye`nin enerjide yıllık talep artışı yüzde 4,6 olmuştur. AB`de bu rakam yüzde 1,6`dır. Yapılan projeksiyon çalışmalarında birincil enerji yıllık talep artışının yüzde 5 civarında olması beklenmektedir. 2020`ye kadar elektrik talebindeki yıllık artışın yüzde 6,7 ile yüzde 7,5 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2023 yılına kadar enerji sektörünün yatırım ihtiyacı 130 milyar dolar mertebesindedir. 2023 yılına kadar elektrik arzındaki yenilenebilir enerji payını yüzde 30`un üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda hidrolik potansiyelimizin tamamından yararlanmayı, rüzgar enerjisinde 20 bin megavatlık, jeotermal enerjide bin megavatlık ve ekonomik olacak azami miktarda güneş ve biyokütle enerjisine dayalı kurulu kapasitelere ulaşmayı, merkezi olmayan enerji üretimini de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

 

Türkiye`nin önemli ölçüde güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu aktaran Çalıkoğlu, "Sadece güneş termik santrallerinin kurulması durumunda 56 bin megavatlık gücündeki doğalgaz çevrim santrallerinden üretebilecek enerjinin üretilebileceği hesaplanmaktadır" ifadelerini kullandı.

 

Güneş enerjisine dayalı yatırımları hızlandırmak istediklerini anlatan Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

 

"Güneş enerjisinde 2013`ün sonuna kadar toplam 600 megavatlık kurulu gücün özel sektör marifetiyle işletmeye alınması ve elektrik iletim sistemine bağlanması planlanmaktadır. Türkiye enerji verimliliğinde ve yenilenebilir enerji alanında önemli büyüklüklerde potansiyele sahip ve bu potansiyeli değerlendirilmeyi bekliyor. Kamu tarafı olarak, hem enerji verimliliği hem de yenilenebilir enerji konularında yatırımların önünü açmak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımızdan ve paydaşlarımızdan daha hızlı adımlarla birlikte süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerini sık sık bizimle paylaşmalarını bekliyoruz."

 

MARKA Genel Sekteri Erkan Ayan da MARKA`nın bugüne kadar KOBİ`lere destek verirken, enerji konusunu da göz ardı etmediğini, bu nedenle TURSEFF ile yapılan anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

 

Doğu Marmara bölgesinin Türkiye`de toplam elektrik tüketimi içerisinde yüzde 7,3`lük bir paya sahip olduğunu kaydeden Ayan, "MARKA, bölgenin belirlediği rekabette lider ve sürdürülebilir kalkınmada `marka bölge` olmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hızla devam edecek. Kalkınma kavramının üst çıtası sonsuzdur. Diğer bir deyişle, ajansın bölgesiyle birlikte sonu olmayan bir hedefe molasız koşmak gerekmektedir" diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Çalıkoğlu ve Ayan ile beraberindekiler, zirve kapsamında oluşturulan ve enerji sektöründe 100`e yakın firmanın bulunduğu stant alanının açılışını yaparak, stantları gezdi. KOCAELİ (AA)

www.sondakika.com

22 Şubat 2012

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR